Kwaliteitskeurmerk

Sinds de invoering van de Geneesmiddelenwet worden er wettelijke eisen gesteld aan de verkoop van zelfzorggeneesmiddelen via drogisterijen: ze moeten net als de apotheken verantwoorde zorg leveren. Deze verantwoorde zorg is belangrijk, want het drogisterijkanaal neemt verreweg het grootste deel van de verkoop van zelfzorggeneesmiddelen voor haar rekening. Naar schatting worden er jaarlijks ca 68 miljoen zelfzorgadviezen gegeven in drogisterijen. Daarmee vormen de drogisterijen een grote schakel in de gezondheidsvoorlichting.

Erkend Specialist in Zelfzorg
in de buurt

Bent u op zoek naar een gecertificeerde drogisterij bij u in de buurt?
Op de website van de Erkend Specialist in Zelfzorg vindt u de dichtstbijzijnde winkel.

U kunt de winkels ook als PDF downloadenLaatst bijgewerkt op 22-05-2019

Nieuwe certificaten

CBD reikt elke maand nieuwe certificaten uit aan drogisterijen. We zijn er trots op dat ruim 80% van de branche Erkend Specialist in Zelfzorg is en zich ervoor inspant om verantwoorde zorg te verlenen. Hieronder staat een overzicht van drogisterijen die recent het certificaat Erkend Specialist in Zelfzorg hebben behaald. Gefeliciteerd!

week 17, 2019 Kruidvat Retail B.V. h/o Kruidvat Rijnstraat 53-55-57 1078 PZ Amsterdam
week 15, 2019 Kruidvat Retail B.V. h/o Trekpleister  Dracht  96 8442 BW Heereveen
week 14, 2019 M. van den Biggelaar/Y. van den Biggelaar V.O.F.
h/o DA Drogisterij van den Biggelaar
Oosterhof 7 5283 BV Boxtel
week 14, 2019 Kruidvat Retail B.V. h/o Kruidvat Oostelijke Handelskade 1033 1019 BW Amsterdam
week 12, 2019 Raak DA Bussum B.V. h/o DA Bussum Koekoeklaan 62-64 1403 EH Bussum
week 10, 2019 Kruidvat Retail B.V. h/o Kruidvat Chopinplein 32 4102 CV Culemborg
week 10, 2019 Kruidvat Retail B.V. h/o Kruidvat De Linie 22-24 4208 DE Gorinchem
week 10, 2019 Kruidvat Retail B.V. h/o Trekpleister Weststraat 20 4421 AC Kapelle
week 10, 2019 Kruidvat Retail B.V. h/o Kruidvat Dorpsstraat 4 4043 KK Opheusden
week 10, 2019 Kruidvat Retail B.V. h/o Kruidvat In den Vijfhoek 15 7571 DT Oldenzaal
week 06, 2019 Draaijer, Mw. J. h/o DA Drogisterij Heerde Dorpsstraat 24 8181 HR Heerde 
week 04, 2019 Kruidvat Retail B.V. h/o Kruidvat Hof van Portland 4 3162 WJ Rhoon
week 04, 2019 Kruidvat Retail B.V. h/o Kruidvat Polderweg 3d 4306 BV Nieuwerkerk
week 04, 2019 Kruidvat Retail B.V. h/o Kruidvat Woenselse Markt 45 5612 CS Eindhoven
week 02, 2019 Kruidvat Retail B.V. h/o Kruidvat Past. V. Teteringstraat 17 5351 EN Berghem
week 02, 2019 Maat, Mw. S.M.W. h/o Drogisterij Maat Valkenveld 118 7827 HD Emmen

Contact

Met uw vragen over het kwaliteitskeurmerk kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met PCO Certificerend Orgaan:

Bezoekadres:
Bisonspoor 332
3605 JT Maarssen

Postadres:
Postbus 1262
3600 BG Maarssen

Tel: 0346 584 220
Fax: 0346 584 201
E-mail: pco@cbd-maarssen.nl

Of stel uw vraag via het contactformulier.

Aanhef

Kwaliteitssysteem van de Erkend Specialist in Zelfzorg

Om op een goede manier invulling te geven aan de Geneesmiddelenwet, heeft de drogisterijbranche een keurmerk ontwikkeld voor verantwoorde verkoop van zelfzorggeneesmiddelen: Het keurmerk ‘Erkend Specialist in Zelfzorg’. Drogisterijen met dit keurmerk voldoen aan een serie kwaliteitseisen m.b.t. de geneesmiddelenverkoop. De belangrijkste daarvan staan beschreven op www.erkendspecialistinzelfzorg.nl  onder het kopje 'vijf zekerheden'. Om de naleving van de eisen van het keurmerk te waarborgen, kent het kwaliteitssysteem van de drogisterijen een drievoudige controle:

  •     interne controle door de drogist
  •     externe controle door auditor (inclusief mystery guest onderzoeken)
  •     continue verbetering door beoordeling en evaluatie

Het PCO Certificerend Orgaan beoordeelt en controleert of een winkel voldoet aan de kwaliteitseisen. Daarbij wordt gewerkt volgens het ISO/IEC 17065:2012. Om te waarborgen dat de beoordeling door PCO op een objectieve en transparante manier gebeurt, is PCO geaccrediteerd (goedgekeurd) door de Raad voor Accreditatie (registratienummer C 163). De RvA toetst elk jaar of de manier van certificeren door PCO nog steeds voldoet aan de eisen van ISO/IEC 17065:2012. Zo kunnen we als branche de kwaliteit van ons keurmerk blijven waarborgen.

Raad van Toezicht

Eén van de eisen van ISO/IEC 17065:2012 is de instelling van een College van Deskundigen (of Raad van Toezicht). De onafhankelijke Raad van Toezicht PCO houdt toezicht op de uitvoering van het certificeringssysteem door het PCO. De Raad bestaat uit vertegenwoordigers uit de drogisterijbranche, vertegenwoordigers van het consumenten- en patiëntenbelang en deskundigen op het gebied van geneesmiddelenvoorlichting, zelfzorg en kwaliteitssystemen. De Raad van Toezicht levert een waardevolle bijdrage aan continue kwaliteitsverbetering van het certificeringssysteem. Zo heeft de Raad bijvoorbeeld een protocol vastgesteld voor de inhoud en de totstandkoming van de Zelfzorgstandaarden. Bedoeling is dat de standaarden evidence based zijn, voldoen aan de laatste wetenschappelijke inzichten en optimaal aansluiten bij vergelijkbare adviesstandaarden voor apothekersassistenten en doktersassistenten. Alle Zelfzorgstandaarden worden hieraan getoetst en waar nodig verbeterd.

Het keurmerk staat vermeld op www.consuwijzer.nl, dé consumentenwebsite voor betrouwbare keurmerken.

Lees meer over de aanvraagprocedure en de controlecyclus.

Ga voor meer informatie over het keurmerk naar Erkend Specialist in Zelfzorg.