Keurmerk aanvragen

1. Aanvraag

Allereerst vult u het aanvraagformulier in (zie onderaan deze pagina) en stuurt u deze terug naar PCO. Is het formulier volledig, dan krijgt u van PCO bericht dat de tweede fase wordt gestart (de auditfase) en dat u binnen enige tijd een bezoek van een auditor kunt verwachten.

2. Auditfase

Tijdens de auditfase wordt uw winkel onaangekondigd bezocht door een auditor van PCO. Tijdens de audit controleert de auditor aan de hand van de audit-checklist of uw drogisterij voldoet aan de kwaliteitseisen zoals vermeld in de Waarborgeisen. Dit gebeurt door middel van winkelinspectie, beoordeling van schriftelijk materiaal en gesprekken met u als ondernemer of bedrijfsleider, en de medewerkers die betrokken zijn bij de verkoop van de zelfzorggeneesmiddelen.

3. Toekenning certificaat

Bij een positief resultaat verleent het PCO Certificerend Orgaan van het CBD het Waarborgcertificaat. Zou u op enkele punten nog niet aan deze eisen voldoen, dan wordt u in de gelegenheid gesteld deze punten alsnog direct op te lossen. Wanneer een drogist gecertificeerd is, krijgt deze een raamsticker met het certificeringslogo. Of een drogisterij op dit moment nog steeds aan de eisen voldoet, is te zien aan het jaartal onder de raamsticker. Alleen drogisterijen die door de jaarlijkse controle zijn gekomen, mogen het huidige jaartal op het raam plakken. Zo is voor de consument duidelijk dat de kwaliteit van de geneesmiddelenverkoop voortdurend in de gaten wordt gehouden.

4. Controle audit

Nadat uw drogisterij gecertificeerd is, bezoekt de auditor tenminste jaarlijks (en vaker indien daar aanleiding voor is) onaangekondigd uw winkel. De auditor controleert of uw gecertificeerde drogisterij nog steeds voldoet aan de kwaliteitseisen. Tijdens zo’n bezoek spreekt de auditor wederom met u en uw medewerkers. In sommige gevallen wordt de controle telefonisch of schriftelijk uitgevoerd. PCO heeft 5 auditoren in dienst die dagelijks onaangekondigde bezoeken afleggen om te controleren of gecertificeerde drogisterijen permanent voldoen aan de Waarborgeisen.

De audit begint met een klein mystery shopper onderzoek waarin met behulp van een casus wordt onderzocht of het personeel op de juiste manier reageert en handelt. De auditor maakt zich nog niet bekend en koopt een zelfzorggeneesmiddel en kijkt hoe er wordt omgegaan met advisering. Vlak voor de betaling maakt de auditor zich bekend en het resultaat van de casus wordt besproken met de toezichthoudende drogist. Daarnaast wordt een lijst met controlepunten nagelopen waar de drogisterij aan moet voldoen bij de verkoop van zelfzorggeneesmiddelen. Bijvoorbeeld de personele bezetting als het gaat om gediplomeerde drogisten en assistent-drogisten, de wijze van advisering, de presentatie van geneesmiddelen in de schappen, etc. De auditor laat in de drogisterij een lijst met actiepunten achter waar men direct mee aan de slag kan. Daarbij wordt ook vermeld welke termijn de drogisterij krijgt om de genoemde verbeteringen door te voeren.

Als er verbeterpunten zijn opgelegd, dan vindt een extra controle plaats om te verifiëren of ze binnen de genoemde termijn zijn doorgevoerd. Als de verbeterpunten niet, onvoldoende of niet op tijd worden doorgevoerd, wordt het certificaat ingetrokken.
 

Aanvraagformulier certificering

 

Jaarlijkse bijdrage certificering