Klachtenregeling

Een Erkend Specialist in Zelfzorg doet er alles aan om zijn klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u op enig moment niet tevreden bent over een advies. Dan is het goed te weten dat deze drogisterijen een goede klachtenregeling kennen.

Heeft u een klacht? Neem dan eerst contact op met uw drogist. Deze heeft een procedure voor het behandelen van klachten. Mocht u er samen niet uitkomen, dan kunt u uw klacht indienen bij de kwaliteitscoördinator van het CBD. Dit kunt u doen via het formulier op deze pagina. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling PCO via 0346-584200.

Wat gebeurt er met uw klacht?

  • In het onderstaande formulier kunt u uw klacht invullen.
  • Uw klacht wordt vervolgens in behandeling genomen door de kwaliteitscoördinator van het CBD. Opmerking: wij kunnen alleen klachten in behandeling nemen die zijn voorzien van een duidelijke motivering. Het moet duidelijk zijn waarop de klacht betrekking heeft en of en zo ja welke acties u als klager eventueel al heeft ondernomen.
  • De kwaliteitscoördinator stuurt een ontvangstbe¬vesti¬ging, waarin ook de verdere procedure staat beschreven voor de behandeling van uw klacht. De drogisterij waar uw klacht betrekking op heeft, ontvangt een brief met het verzoek binnen 2 weken te reageren op de klacht.
  • De kwaliteitscoördinator laat de klacht onderzoeken, met inachtneming van hoor en wederhoor.
  • Binnen 8 weken kunt u van ons terugkoppeling verwachten over uw klacht.

Klachtenformulier

Aanhef