Meldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten van start

17 januari 2017

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft op 2 januari jl het Meldpunt Geneesmiddelentekorten en -defecten geactiveerd.

Via de website kunnen handelsvergunninghouders en fabrikanten verschillende meldingen doen rondom tekorten en defecten, bijvoorbeeld wanneer een geneesmiddel in de handel wordt gebracht of de handel van een geneesmiddel wordt stopgezet of onderbroken. Ook als er een geneesmiddel in kleinere hoeveelheden in de handel wordt gebracht en er mogelijk een tekort ontstaat, moet dit gemeld worden, evenals kwaliteitsdefecten bij een geneesmiddel. Het Meldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten vloeit voort uit artikel 49 van de Geneesmiddelenwet, dat handelsvergunninghouders verplicht om de beschikbaarheid en mogelijke tekorten van een geneesmiddel te melden.

Tekorten voorkomen

Tot nog toe was er niet voldoende inzicht in de definitie en oorzaak van geneesmiddelentekorten. Daarmee ontbrak ook het inzicht in hoe tekorten zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen. Het nieuwe Meldpunt stelt de betrokken partijen in staat om in het belang van de patiënt meer aan preventie te kunnen doen.

Zelfzorg geneesmiddelen

De coördinatie van het meldpunt ligt bij het CBG en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven heeft ook haar verantwoording in deze genomen en actief meegewerkt aan het tot stand komen en het testen van het Meldpunt. De verwachting is overigens dat meldingen van tekorten bij zelfzorg geneesmiddelen niet vaak zullen voorkomen.

De website van het Meldpunt en het meldformulier vindt u via deze link