Overeenstemming CAO drogisterijbranche 2017-2018

7 juli 2017

Werkgevers in de drogisterijbranche en vakbond CNV Vakmensen hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe CAO met een looptijd van één jaar. Tijdens de looptijd worden op 1 juli 2017 de lonen met 1,25% verhoogd. Betrokken partijen zijn positief over het bereikte resultaat, ook omdat naast loon en looptijd, het ontwikkelen en opleiden van medewerkers (in vervolg op het onderzoek naar vernieuwing van de CAO) onderdeel van het CAO-akkoord  is. 

De belangrijkste afspraken zijn:

• Looptijd
Een looptijd van 1 jaar van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018.

• Loonsverhoging
De feitelijke lonen en schaallonen worden verhoogd met 1,25% per 1 juli 2017 (periodeloners per 19 juni 2017);

• Opleiden en Ontwikkelen
Medewerkers met een dienstverband van minimaal 2 jaar worden gedurende de looptijd van de CAO in de gelegenheid gesteld om een digitale loopbaanscan te doen. Na één jaar worden de werking en de effecten van het instrument geëvalueerd.
Verder wordt het succesvol volgen van branche-nascholing als voorwaarde voor de diplomatoeslag in artikel 4.1.6 van de CAO gesteld.

• Ontwikkeling en Onderzoek zeggenschap op roosters
Gedurende de looptijd van de CAO zal onderzoek worden gedaan naar aanpassing van de roostersystematiek. Er wordt gekeken hoe medewerkers meer zeggenschap op hun rooster kunnen krijgen en of dat kan leiden tot aanpassing van het tijdschalenmodel.
Werkgevers en vakbonden hechten verder belang aan de ontwikkeling van medewerkers met het oog op  in- en externe mobiliteit en daarom gaan ze gedurende de looptijd van de CAO overleggen over hoe deze gestimuleerd kan worden.

• Artikel 9.2: Korter werken
Het huidige artikel 9.2A blijft tot 1 juli 2019 gehandhaafd. Per die datum gaat de korter werken-staffel voor nieuwe instromers 5 jaar voor aanvangsdatum AOW in.

De nieuwe loonschalen en CAO-tekst volgen zo spoedig mogelijk op deze site.