Arbeidszaken

Eén van de taken van het CBD is behartiging van de sociaal economische belangen op brancheniveau. Zo is het CBD betrokken bij het afsluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) met de vakbonden FNV en CNV. Bestuursleden van het CBD/VDB onderhandelen namens de branche met FNV/CNV over de collectieve arbeidsovereenkomst. Deze partijen sluiten de cao samen af. Het bureau van het CBD verricht de noodzakelijke werkzaamheden ter voorbereiding en uitvoering van de cao. Daarnaast kunnen drogisten bij het CBD terecht voor juridisch advies over arbeidszaken en diverse cao-vragen.

Via deze website informeert het CBD werkgevers en werknemers in de branche over ontwikkelingen op het gebied van arbeidszaken.