De WIA

De WIA staat voor wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen en is de opvolger van de WAO (Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering). Centraal bij de WIA staat hoeveel iemand kan blijven werken naast zijn of haar arbeidsongeschiktheid. De eisen om voor een WIA-uitkering in aanmerking te komen, zijn veel strenger dan die van de WAO. Wanneer iemand langdurig ziek is en arbeidsongeschikt wordt, dan betaalt de werkgever de eerste twee jaren het loon door. Pas daarna komt de arbeidsongeschikte werknemer, al dan niet gedeeltelijk, in de WIA.

Stel, uw werknemer wordt arbeidsongeschikt en herstelt niet (volledig) binnen twee jaar. Volgens de cao Drogisterijbranche heeft u als werkgever in dat geval onder meer de volgende financiële verplichtingen:

  • Als de werknemer na twee jaar ziekte minder dan 35% arbeidsongeschikt is, moet u in het derde ziektejaar een loonaanvulling verzorgen van 10% van het nieuwe dan geldende loon, met als maximum het oude brutoloon;
  • Als de werknemer na twee jaar ziekte recht heeft op een uitkering op grond van de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten), dan betaalt u:
    -    in het derde en vierde ziektejaar een aanvulling van 10% van het verschil tussen het oude brutoloon en het resterende brutoloon, tot de grens van het maximum coördinatieloon Wfsv;
    -    in het vijfde jaar een aanvulling van 5% van het verschil tussen het oude brutoloon en het resterende brutoloon, tot de grens van het maximum coördinatieloon Wfsv.

Stichting Werk(t)

Het kan dus verregaande financiële gevolgen hebben als een werknemer in de WIA belandt. Bent u zelfstandige ondernemer? Dan raden wij u aan om, als u in deze situatie verkeert, bij Stichting Werk(t) een aanvraag voor loonaanvulling in te dienen. Werk(t) betaalt deze loonaanvulling vervolgens aan u uit. Deze stichting draagt daarnaast ook de kosten van het verplichte arbeidsdeskundige onderzoek. Ook kunt u er als zelfstandige ondernemer terecht voor financiering van re-integratietrajecten. Kijk op de website van Stichting Werk(t).