Risico Intentarisatie en Evaluatie

De werkgever en werknemer dragen in het kader van de Arbowetgeving steeds meer zelf de verantwoordelijkheid voor een goed arbeidsomstandigheden- en gezondheidsbeleid. Volgens de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) zijn vrijwel alle werkgevers met personeel verplicht om de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit te voeren en een plan van aanpak op te stellen. De eisen waaraan deze moeten voldoen zijn onder andere afhankelijk van het aantal mensen dat de werkgever in dienst heeft. De Arbeidsinspectie ziet toe op een goede uitvoering van de regels. De werkgever is in beginsel verplicht om de RI&E te laten toetsen, waarbij het volgende onderscheid wordt gemaakt.

Verplicht toetsen van de RI&E

Met betrekking tot de toetsing van de RI&E door arbodeskundigen bestaat er een volgende indeling:

  • Voor bedrijven met meer dan 25 werknemers: zij leggen de RI&E voor aan de arbodienst of aan een arbodeskundige. Deze zullen de RI&E toetsen op basis van de voorschriften.
  • Voor bedrijven tot en met 25 werknemers toetst de arbodienst de RI&E op een 'lichtere' wijze.

Voorwaarden voor lichte toets

Een lichte toets op een in eigen beheer uitgevoerde RI&E door een werkgever kan door de arbodienst/deskundige worden uitgevoerd voor werkgevers:

  • waar maximaal 25 medewerkers werken;
  • waar voor de uitvoering van de RI&E gebruik is gemaakt van een erkend branchespecifiek instrument dat de instemming heeft van werkgever(s)organisaties en werknemersorganisaties in de drogistenbranche. De digitale RI&E drogisterijbranche heeft de instemming van werkgevers- en werknemersorganisaties, hetgeen blijkt uit het feit dat de RI&E is geplaatst met het ‘arbo.nl-icoontje’.

Vrijgesteld van toetsing

Voor bedrijven met 10 of minder werknemers is de toetsing geheel vervallen, op voorwaarde dat deze bedrijven gebruik maken van een RI&E-instrument dat in de cao is vastgelegd. De branche RI&E wordt genoemd in art. 7.4 van de cao drogisterijbranche.

Bedrijven met ten hoogste 40 uur arbeid per week moeten wel een RI&E hebben, maar die hoeft niet getoetst te worden door een arbodienst of deskundige.

De digitale RI&E drogisterijbranche is hier te vinden.