Wet arbeid en zorg

In de wet Arbeid en Zorg (WAZ) zijn regels opgenomen die betrekking hebben op verschillende soorten verlof en verzuim. In deze wet vind je onder meer regels over:

  • zwangerschapsverlof
  • calamiteitenverlof
  • kort- of langdurend zorgverlof
  • ouderschapsverlof

Praktische informatie over deze onderwerpen is ook te vinden op de website van de Rijksoverheid.