Biocidenwetgeving

Een biocide is een chemisch of biologisch middel dat ingezet wordt om ongewenste organismen zoals muizen, algen, bacteriën en insecten aan te pakken. Bijvoorbeeld desinfecteermiddelen, ontsmettingsmiddelen, conserveringsmiddelen of ongediertebestrijdingsmiddelen. Denk aan producten voor persoonlijke hygiëne (bijvoorbeeld desinfesterende handgel), aangroeiwerende middelen en insectenwerende middelen.

Ze bevatten werkzame stoffen die specifiek zijn geselecteerd voor het organisme dat ze moeten bestrijden. Verkeerd gebruik of een onnodig hoge concentratie aan werkzame stoffen kan schadelijk zijn voor mens, dier en milieu. Ook kan het resistentie veroorzaken waardoor de bestrijding van het ongewenste organisme op termijn steeds moeilijker wordt. Biocidewetgeving is daarom belangrijk.

Ctbg

In Nederland mogen alleen biociden worden verhandeld of worden gebruikt waarvan het risico is beoordeeld en die zijn toegelaten door het College voor de toelating van gewasbeschermingsgmiddelen en biociden (Ctgb). Het Ctgb kijkt daarbij naar de risico’s voor mens, dier en milieu van deze producten. Dat bepaalde producten niet zijn toegelaten, wil nog niet zeggen dat ze een risico opleveren. Het kan ook zo zijn dat ze (nog) niet beoordeeld zijn door het  Ctbg. Producten die voor 15 september 2009 zijn aangemeld en waarvan het Ctbg nog een definitief besluit moet nemen over de toelaatbaarheid, mogen nog wel worden verhandeld. Overtredingen worden bestraft volgens de Sanctiestrategie Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, die begin 2011 is vastgesteld. Boetes kunnen oplopen tot € 2000.

Verantwoordelijkheid leverancier en detailhandelaar

Ondernemers zijn zich niet altijd bewust dat ze handelen in (niet toegelaten) biociden. Heeft u twijfel of een product een biocide is, raadpleeg dan onderstaande beslisboom en lees daarbij ook de toelichting (onderdaan deze pagina). De inspecties stellen zich op het standpunt dat niet alleen leveranciers maar ook detailhandelaren moeten nagaan of de gebruikte biocide is toegelaten door of aangemeld bij het Ctgb. Een toegelaten biocide is te herkennen aan een Nederlands toelatingsnummer op de verpakking bestaande uit 5 cijfers en de hoofdletter N. Een aangemelde biocide heeft nog geen nummer, maar een actuele lijst van aangemelde middelen is te vinden op de website van het Ctgb.

Wanneer is een product een biocide?

Producten die al onder andere wetgeving vallen, vallen niet onder de biocidenwetgeving en zijn dus geen biocide. Bijvoorbeeld geneesmiddelen (zoals luizenshampoo met een RVG-nummer is geen biocide, maar een geneesmiddel), diergeneesmiddelen, medische hulpmiddelen, stoffen in levensmiddelen en diervoeders, gewasbeschermingsmiddelen en cosmetica. Dat zijn allemaal geen biociden. Heeft u twijfel of een product een biocide is, raadpleeg dan de onderstaande beslisboom. Lees daarbij ook de toelichting die als pdf onderaan deze pagina staat.

Bent u bezocht door de inspectie van VROM? Laat ons weten wat het resultaat was van deze controle zodat wij de branche nog beter kunnen informeren op welke middelen men alert moet zijn. U kunt uw ervaringen naar ons sturen.
 

Toelichting bij beslisboom

 

Factsheet Biociden

Op 1 september 2013 is de Europese Biocidenverordening van kracht geworden. Het Platform Biociden heeft een factsheet opgesteld, waarin de bijdrage van biociden aan de veiligheid van het dagelijksleven wordt geschetst. Het beschrijft hoe het gebruik van biociden is gereguleerd.
 

Download de factsheet