Claimsverordening

Gezondheidsclaims op verpakkingen en in reclame-uitingen van voeding en voedingssupplementen zijn sinds 14 december 2012 verboden als ze niet voldoen aan de Claimsverordening. Deze nieuwe Europese verordening bepaalt welke beweringen over gezondheidsvoordelen van een product wel of niet zijn toegestaan. Wat betekent dit voor de drogist? 

Gezondheidsclaims die zijn toegestaan, zijn gepubliceerd in de Europese Verordening (EU) nr. 432/2012 (zogenoemde Claimsverordening). De toegestane en verboden claims zijn terug te vinden in het Europese register op http://ec.europa.eu/nuhclaims.

Verder hebben industrie en handel op basis van de Claimsverordening een indicatieve normenset/database ontwikkeld. Hierin is te lezen welke gezondheidsclaims in alternatieve bewoording worden toegestaan voor verpakkingen, websites, en reclames van voeding en voedingssupplementen.

Toetsing

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft aangegeven zich bij de controle eerst te richten op leveranciers en groothandels. Wanneer er echter klachten van consumenten(organisaties) komen, moeten zij daar wel werk van maken.

De Keuringsraad KOAG/KAG biedt de mogelijkheid aan leveranciers om zich vrijwillig te conformeren aan de preventieve toetsing van verpakkingen en reclame-uitingen aan de indicatieve normenset/database op www.koagkag.nl. Daarom hebben CBD en KNDB aan leveranciers gevraagd om een verklaring te sturen waarin zij aangeven zich te houden aan de normenset en/of zich te conformeren aan de preventieve toetsing.

Hulpmiddel voor de drogist

De verklaringen van de leveranciers zijn verzameld en verwerkt tot twee lijsten die hieronder te vinden zijn. Lijst A bevat leveranciers die verklaard hebben zich aan de normenset op www.koagkag.nl te houden. Lijst B laat zien welke leveranciers zich bovendien preventief hierop laten toetsen door de KOAG/KAG.

Als drogist moet u weten of de gezondheidsclaims op verpakkingen en reclame-uitingen over producten die u verkoopt aan de Claimsverordening voldoen. De publicatie van deze twee lijsten door CBD en KNDB is een hulpmiddel voor drogisten. Drogisten kunnen zelf besluiten of zij deze lijsten wel of niet gebruiken.

Lijsten

Regelmatig worden de lijsten geactualiseerd. Heeft u een leverancier die niet op de lijst staat, maar wel op de lijsten zou moeten of willen staan? Wijs hem/haar dan s.v.p. op het bestaan van deze lijst.

Leveranciers die nog niet op de lijst staan en dat wel graag willen, kunnen onderstaande verklaring invullen en toesturen aan het CBD. Medewerking van de leveranciers gebeurt op vrijwillige basis.

Verklaring*