Code publieksreclame geneesmiddelen

Reclame voor receptgeneesmiddelen is alleen toegestaan bij beroepsbeoefenaren, zoals artsen etc. Publieksreclame is alleen toegestaan voor niet-receptgeneesmiddelen, ofwel zelfzorggeneesmiddelen. De eisen waar reclame-uitingen voor zelfzorggeneesmiddelen aan moeten voldoen zijn wettelijk vastgelegd in de Geneesmiddelenwet. De Code voor de Publieksreclame voor Geneesmiddelen van Stichting KOAG is onder meer een uitwerking van de relevante bepalingen uit de Geneesmiddelenwet.

Deelnemers aan de Stichting KOAG zijn de belangenorganisaties van de industrie voor zelfzorggeneesmiddelen, de media, erkende reclamebureaus, drogisten en apothekers. Zij hebben hun leden gebonden zich te houden aan de reclameregels van de Code voor de Publieksreclame voor Geneesmiddelen (CPG). Belangrijkste element daarvan is dat alle reclame-uitingen vóór gebruik aan de Keuringsraad Openlijke Aanprijzing Geneesmiddelen/Aanprijzing Gezondheidsproducten (KOAG/KAG) ter beoordeling moeten worden voorgelegd (preventief toezicht). De Keuringsraad toetst deze vervolgens aan de Code voor de Publieksreclame voor Geneesmiddelen (CPG) en daarmee ook aan de wettelijke voorschriften. Vervolgens krijgen de reclame-uitingen een toelatingsnummer, dat in principe voor één jaar geldig is. De media hebben zich verplicht alleen advertenties op te nemen, die een toelatingsnummer hebben. Dat moet ook bij de advertentie worden meegedrukt.

Handhaving

De Keuringsraad KOAG/KAG houdt toezicht op naleving van de code. Bij overtredingen kan de Keuringsraad een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie of naar de rechter stappen. De KOAG/KAG heeft op het gebied van de CPG werkafspraken met de Inspectie voor de Gezondheidszorg.