Code voor publieksreclame medische zelfzorghulpmiddelen

Een medisch zelfzorghulpmiddel is een medisch hulpmiddel in een farmaceutische verschijningsvorm met een fysische werking, voor zover dat is bestemd om zonder tussenkomst van een beroepsmatige zorgverlener door het publiek zelf te worden gebruikt. Voorbeelden van medische zelfzorghulpmiddelen zijn onder meer: een neusspray tegen hooikoorts, een hulpmiddel om wratten te verwijderen of een balm tegen spierpijn. Een medisch hulpmiddel is herkenbaar aan het verplichte CE-teken op de verpakking en gebruiksaanwijzing. Ook reclame-uitingen van medische zelfzorghulp-middelen worden door de KOAG/KAG preventief getoetst en krijgen, na goedkeuring, een toelatingsnummer.

Net als voor geneesmiddelen is het voor medische hulpmiddelen die voldoen aan de eisen van de Wet op de medische Hulpmiddelen en het Besluit Medische Hulp-middelen wettelijk toegestaan om geneeskundige aanprijzingen (medische claims) te gebruiken. De reclame-uitingen voor een medisch zelfzorg hulpmiddel worden aan de Code voor de Publieksreclame voor Medische zelfzorg Hulpmiddelen (CPMH) getoetst.

Handhaving

Wat betreft de reclame voor medische zelfzorg hulpmiddelen wordt het toezicht in eerste instantie overgelaten aan de . Bij overtredingen kan de Keuringsraad een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie of naar de rechter stappen. De KOAG/KAG heeft op het gebied van de publieksreclame voor medische zelfzorg hulpmiddelen werkafspraken met de Inspectie voor de Gezondheidszorg.