Etikettering vochtige doekjes

In mei 2010 lanceerden de gezamenlijke producenten van vochtige doekjes het informatiepunt www.weetwatjedoorspoelt.nl. Het informatiepunt biedt consumenten een lijst met doekjesmerken die wel en niet door het toilet gespoeld kunnen worden, achtergrondinformatie en de mogelijkheid om vragen te stellen aan een helpdesk. Voor verkooppunten en fabrikanten staat op deze site een lijst met producten die niet door het toilet gespoeld mogen worden. De laatste versie kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Waarom dit informatiepunt? Elk jaar heeft ruim 90% van de gemeenten te maken met pompen die vastlopen door verstoppingen in de rioleringen. Verstoppingen in het toilet die voornamelijk worden veroorzaakt door het weggooien in het toilet van etensresten, (frituur)vet, plastic, textiel en wegwerpdoekjes. Het doel van het informatiepunt is om goed rioolgebruik te bevorderen. De afvalwatersector was om die reden betrokken bij de oprichting van dit informatiepunt. De website is een initiatief van het Platform van Nederlandse fabrikanten en importeurs van vochtige doekjes voor persoonlijke hygiëne.

Niet doorspoelen

Doekjes zoals babydoekjes, intiemdoekjes en schoonmaakdoekjes horen in de afvalbak. De doekjes zijn stevig en sterk, zodat de doekjes handig in het gebruik zijn. Ze zijn niet geschikt voor weggooien in het toilet.

Wel doorspoelen

Door productinnovatie kan de nieuwste generatie vochtig toiletpapier tegenwoordig wel probleemloos door het toilet. Die doekjes zijn gemaakt van speciale materialen. Bij normaal gebruik in toilet of riolering treedt geen verstopping op, het doekje is milieuveilig en is binnen een redelijke tijd oplosbaar. Op de verpakking moet staan of een doekje geschikt is voor het weggooien door het toilet. Anders hoort het doekje in de afvalbak.

Etikettering

Op de verpakking en het etiket van vochtige doekjes voor persoonlijke hygiëne die niet doorspoelbaar zijn, moet duidelijk staan dat zij niet in het toilet maar in de afvalbak moeten worden gegooid. Door de niet doorspoelbare doekjes na gebruik in de afvalbak te gooien, kunnen deze op een milieuvriendelijke manier worden verwerkt via de normale afvalinzameling en verwerking. De logo’s moeten op een duidelijk herkenbare plek achterop de verpakking staan. Ze zijn in heel Europa hetzelfde want de fabrikanten hebben afgesproken dezelfde logo’s te gebruiken.

Bij producten die niet door het toilet gespoeld mogen worden, moet dit symbool op de verpakking staan.


 

Bij producten die na gebruik in de prullebak gegooid moeten worden, moet dit symbool op de verpakking staan.

 


Bij producten die door het toilet gespeld mogen worden, moet dit symbool op de verpakking staan.

 


Alles in de afvakbak?

Waarom adviseren fabrikanten niet om alle soorten vochtige doekjes in de afvalbak te gooien? Het hangt af waarvoor vochtige doekjes worden gebruikt. Bijvoorbeeld: uit hygiënische oogpunt hoort vochtig toiletpapier na gebruik niet in een afvalbakje, maar in het toilet. Dat wordt duidelijk aangegeven op vochtig totiletpapier. De doekjesfabrikanten zorgen voor heldere en begrijpelijke etikettering over het weggooien of doorspoelen van vochtige doekjes na gebruik. Op deze manier willen de fabrikanten ervoor zorgen dat alleen vochtige doekjes die getest zijn door het toilet worden gespoeld. Op het etiket van vochtige doekjes die niet doorspoelbaar zijn, zal duidelijk staan dat die niet in het toilet maar in de afvalbak moeten worden gegooid.

Ga voor meer informatie naar www.weetwatjedoorspoelt.nl
 

Productenlijst vochtige doekjes