Warenwet

In de Warenwet staan de uitgangspunten waaraan levensmiddelen en andere consumentenproducten moeten voldoen. Een product of levensmiddel mag de veiligheid of gezondheid van de consument niet in gevaar brengen.

De Nederlandse Warenwet is een raamwet waaraan een groot aantal uitvoeringsbesluiten zijn opgehangen. De meest recente versies van de verschillende warenwetbesluiten zijn te vinden op overheid.wetten.nl. Op het drogisterijassortiment zijn onder andere de volgende besluiten van toepassing.

Handhaving

De Voedsel- en Waren autoriteit (VWA) is belast met het toezicht op de naleving van de Warenwet.