Keurmerk aanvragen

1. Aanvraag

Allereerst vult u het aanvraagformulier in (zie onderaan deze pagina) en stuurt u deze terug naar het certificerend orgaan van het CBD, PCO. Is het formulier volledig, dan krijgt u van PCO bericht dat de tweede fase wordt gestart (de auditfase) en dat u binnen enige tijd een bezoek van een auditor kunt verwachten.

2. Auditfase

Tijdens de auditfase wordt uw winkel op afspraak bezocht door een auditor van PCO. Tijdens de audit gaat de auditor aan de hand van de audit-checklist na of uw drogisterij voldoet aan de kwaliteitseisen zoals vermeld in de Waarborgeisen. Dit gebeurt door middel van winkelinspectie, beoordeling van schriftelijk materiaal en gesprekken met u als ondernemer of bedrijfsleider, en de medewerkers die betrokken zijn bij de verkoop van de zelfzorggeneesmiddelen. De auditor maakt hiervan een rapport en bespreekt dat met u.

3. Toekenning certificaat

Is het rapport van de auditor positief, dan verleent PCO het keurmerk aan de winkel. Mocht uw winkel op enkele punten nog niet aan de eisen voldoen, dan wordt u in de gelegenheid gesteld deze punten alsnog direct op te lossen. Als een winkel gecertificeerd is, krijgt deze een raamsticker met het keurmerk Erkend Specialist in Zelfzorg. Of een winkel op dit moment nog steeds aan de eisen voldoet, is te zien aan het jaartal onder de raamsticker. Alleen winkels die door de jaarlijkse controle zijn gekomen, mogen het huidige jaartal op het raam plakken. Zo is voor de consument duidelijk dat de kwaliteit van de geneesmiddelenverkoop voortdurend in de gaten wordt gehouden.

4. Controle audit

Draagt uw winkel eenmaal het keurmerk Erkend Specialist in Zelfzorg, dan controleert een auditor de komende tijd of uw winkel nog steeds voldoet aan de Waarborgeisen. Het gaat daarbij om een driejarige auditcyclus. Winkels die tijdens deze cyclus hebben aangetoond verantwoorde zorg te leveren, worden minder intensief gecontroleerd dan winkels die niet voldeden aan de eisen. Bij een intensieve controle behoort een jaarlijks winkelbezoek door de auditor. Bij de winkel-audit wordt een lijst met controlepunten nagelopen waaraan de drogisterij moet voldoen bij de verkoop van zelfzorggeneesmiddelen. Bijvoorbeeld de personele bezetting als het gaat om gediplomeerde drogisten en assistent-drogisten, de wijze van advisering, de presentatie van geneesmiddelen in de schappen, etc.

Winkels waar geen- of lichte verbeterpunten zijn geconstateerd, worden op afstand gecontroleerd. Bij de audit op afstand wordt een opgestuurde checklist 'Meet uw eigen kwaliteit' beoordeeld en het personeelsoverzicht met al of niet een telefonische controle.
Aan de hand van de bevindingen van de auditor tijdens een winkelbezoek of een audit op afstand besluit PCO of het keurmerk behouden kan worden. Dit proces speelt zich elk jaar af zodat geborgd wordt dat het keurmerk terecht wordt gedragen en verantwoorde zorg wordt geleverd aan de klanten.

 

Aanvraagformulier certificering

 

Jaarlijkse bijdrage certificering