Campagne NL Next Level gelanceerd

20 juni 2016

Nederland staat aan de top als het gaat om economische prestaties, geluk en duurzaam ondernemen. Tegelijkertijd bevinden we ons ook op een belangrijk kruispunt, aldus de ondernemingsorganisaties. “Er zijn vraagstukken over veiligheid, verstedelijking, werkloosheid, de druk op grondstoffen en de energietransitie. Maar ook over het benutten van kansen in digitalisering en nieuwe technologie. Bestaande systemen worden uitgedaagd. Dat leidt tot onzekerheid bij mensen.”

Goede toekomst

Volgens de ondernemingsorganisaties is het belangrijk dat nieuw zicht wordt geboden op een goede toekomst. “Een toekomst waar onze economische kracht in dienst staat van leiderschap in de combinatie van welvaart, duurzaamheid en inclusiviteit. Iedereen doet mee en deelt in de welvaart.” Met NL Next Level willen ondernemers de komende maanden in gesprek treden met alle partijen in de samenleving.

Nieuwe kansen

“Juist in goede samenwerking tussen overheid, ondernemingen en andere betrokkenen partners ligt een grote kracht van Nederland', stellen VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland. “Deze uitdagingen bevatten nieuwe kansen voor ondernemerschap, groei en banen. Niet alleen door investeringen hier, maar ook omdat wij als geen ander in staat zijn onze verworvenheden te exporteren.”

Investeringen

Een gericht beleid en een meerjarig investeringsprogramma verankerd in het nieuwe regeerakkoord zijn wel noodzakelijk voor die samenwerking, aldus de ondernemers. Dat meerjarige investeringsprogramma zou op jaarbasis toe moeten groeien naar 7,5 miljard aan publieke investeringen. Daarnaast moet er een ‘Next Level Investment Fund’ komen voor de financiering van transitie-investeringen met privaat geld van circa 100 miljard euro tot en met 2025.

Verdienkracht

Beide bronnen van financiering zijn nodig om ‘Next Level investeringsprogramma’s’ te bekostigen op het gebied van energietransitie, infrastructuur, innovatie, veiligheid, digitalisering, voedselzekerheid, circulaire economie, ondernemerschap, stedelijke vitaliteit, plattelandseconomie en natuur. Op basis van de CPB-groeiverwachting tot 2021 vallen de benodigde bedragen binnen de afgesproken EU-kaders, stellen VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland. 'Deze extra budgettaire ruimte wordt daarmee ingezet voor de verdienkracht van Nederland.'

Het NL Next Level programma komt bovenop voortzetting van het bestaande beleid van good governance, de borging van een sterke rechts- en veiligheidsstaat, een passend sociaal stelsel en een fiscaal beleid dat concurrerend is en voldoet aan de moderne en internationale normen van transparantie, passend bij de Nederlandse economie. Next Level voegt een ondernemende dimensie toe aan de economische traditie van Nederland. Maar het is bovenal nodig voor een nieuw, wervend en ambitieus perspectief voor alle Nederlanders.