Keurmerk Erkend Specialist in Zelfzorg is ISO-gecertificeerd

23 december 2015

Dit najaar ontving het CBD het heuglijke bericht dat het keurmerk Erkend Specialist in Zelfzorg door de toetsing is gekomen voor de nieuwe ISO-norm 17065. Deze norm beoordeelt de werkwijze van PCO Certificerend Orgaan als instantie die keurmerken verleent. Met deze norm hebben gecertificeerde drogisterijen de zekerheid dat hun winkels op de juiste manier – professioneel en onafhankelijk - door PCO worden getoetst op verantwoorde zorg. Niet alleen van belang voor de drogisterijen, maar ook voor de consument die hiermee de beste garantie heeft op de 5 zekerheden die het keurmerk belooft.

Het keurmerk Erkend Specialist  in Zelfzorg is de invulling die de drogisterijbranche geeft vanwettelijke eis in de Geneesmiddelenwet om aan de consument verantwoorde zorg aan te bieden. Binnen het CBD is PCO Certificerend Orgaan de organisatie die deze keurmerken verleent. Om zeker te stellen dat er onafhankelijk en transparant wordt gekeurd (en niet als “slager het eigen vlees te keuren”) is PCO al sinds 1997 geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA). Deze RvA toetste PCO elk jaar aan een Europese EN-norm voor producten/dienstencertificatie. Om wereldwijd meer eenheid en efficiency te krijgen in kwaliteitsnormen, gaan steeds meer landelijke normen op in internationale ISO-normen. Zo ook de EN-norm waar PCO mee werkt.

De nieuwe ISO-norm die voor de EN-norm in de plaats is gekomen, stelt extra eisen aan onafhankelijkheid, onpartijdigheid transparantie en een professionele werkwijze van de keuringsorganisatie. De RvA heeft vastgesteld dat PCO Certificerend Orgaan aan deze nieuwe eisen aan onafhankelijkheid, onpartijdigheid, transparantie en professionaliteit voldoet.

Marten Hummel, CBD-directeur: “wanneer je als branche een keurmerk hebt voor je eigen dienstverlening, is het extra belangrijk om naar buiten toe te kunnen aantonen dat de winkels op een onafhankelijke en professionele manier worden getoetst. Alleen dan ben je als keurmerk immers geloofwaardig. Juist in deze tijd waarin keurmerken als paddenstoelen uit de grond schieten en de kwaliteit ervan soms discutabel is, is het van belang om de waarde van je keurmerk te kunnen aantonen. Wij zijn trots dat wij deze ISO-normering hebben gehaald en blijven ons als branche inzetten voor kwaliteitszorg bij geneesmiddelenverkoop.”

Wat zijn ISO-normen?

In de afgelopen decennia zijn er tienduizenden normen ontwikkeld voor systemen, werkmethodieken, materialen, producten en begrippen, met als doel uniformiteit en duidelijkheid te creëren. Ieder land ontwikkelde zo zijn eigen normen met onderling verschillende eisen en richtlijnen. In Nederland werden bijvoorbeeld de NEN normen ontwikkeld, in Duitsland de DIN normen, in Engeland de BS normen, in Frankrijk de AFNOR normen, op Europees niveau de EN normen. ISO-normen, ofwel Internationale normen, zijn ontwikkeld om de grote hoeveelheid specifiek landelijke normen terug te dringen waardoor wereldwijd uniformiteit en duidelijkheid ontstaat. ISO normalisatie bevordert efficiency en levert kostenbesparingen op.