Meldmaand valse medische hulpmiddelen

4 november 2016

Op 1 november is de meldmaand medische hulpmiddelen gestart. Het Ministerie van VWS en IGZ roepen zorgprofessionals en wederverkopers zoals drogisten op om melding te maken van medische hulpmiddelen die vermoedelijk vervalst zijn of bewust niet voldoen aan de wet- en regelgeving voor medische hulpmiddelen.

Dat schrijft het IGZ op haar website. Het gebruik van deze vervalste medische hulpmiddelen kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid aangezien er bij deze producten geen waarborg is voor kwaliteit en veiligheid.

Hoe herkent u mogelijke vervalsingen?

Vervalsingen zijn vaak moeilijk te herkennen. Het uiterlijk en de verpakking van vervalste hulpmiddelen lijken op die van de originele fabrikant. Waaraan kunt u herkennen of medische hulpmiddelen eventueel vervalst zijn?

  • Het ontbreken van CE-markering  
  • Geen of verkeerde gebruiksaanwijzing
  • Veranderingen van materiaal, verpakking of kleur
  • Het product werkt niet conform specificaties

Waar meld u mogelijke vervalsingen?

Doel van de meldmaand                                                                      

VWS en IGZ willen zorgprofessionals er bewust van maken dat er vervalste producten kunnen worden aangeboden. En dat toepassing hiervan gezondheidsrisico’s voor patiënten met zich mee kan brengen. Tegelijkertijd willen zij zicht krijgen op de omvang en de impact van het probleem. De meldmaand is eerder in 2012 georganiseerd. Toen waren er geen aanwijzingen voor structurele problemen in Nederland.

Bij meldingen van vervalsingen zal de inspectie in veel gevallen contact zoeken met de fabrikant van het originele medische hulpmiddel, om vast te kunnen stellen of het daadwerkelijk een vervalst product betreft. Bij wettelijke overtredingen kan de IGZ maatregelen nemen, eventueel in internationaal samenwerkingsverband.