Welke gevolgen heeft verlaagde BTW voor zonnebrandmiddelen en tandpasta?

21 november 2016

Tandpasta's en zonnebrandmiddelen zijn aan te merken als geneesmiddelen en vallen daarom onder het verlaagde btw-tarief van 6% in plaats van het algemene btw-tarief van 21%. Dat heeft de Hoge Raad op 11 november geoordeeld. De btw-afdracht door retailers aan de Belastingdienst volgens het lage tarief is met onmiddellijke ingang ingegaan. De meeste drogisterijformules zeggen het door te berekenen in de consumentenprijs. Deze week zullen de eerste prijsverlagingen zichtbaar zijn.

Reikwijdte

Of er nog andere producten onder het verlaagde tarief vallen, is afhankelijk van de vraag of deze gepresenteerd worden als geneesmiddelen. Onder voorwaarden kan nog teruggekomen worden op btw-aangiften die minder dan zes weken geleden zijn ingediend.

Gevolgen

De gevolgen van de BTW-verlaging voor tandpasta en zonnebrandmiddelen zijn nog niet helemaal te overzien. De belastingdienst verliest door de uitspraak fors aan inkomsten en het is waarschijnlijk dat het ministerie van Financiën met een reparatiewetgeving komt om dit verlies te beperken. Er wordt verwacht dat de huidige directe koppeling van de wetgeving op omzetbelasting aan de definitie van geneesmiddel in de Geneesmiddelenwet zal worden veranderd (bijvoorbeeld alleen geregistreerde zelfzorggeneesmiddelen en medische hulpmiddelen onder het 6% tarief).

Registratie onwaarschijnlijk

Als de uitspraak van de Hoge Raad strikt wordt doorgetrokken, dan kan het gebeuren dat tandpasta’s en zonnebrandmiddelen als geneesmiddelen geregistreerd moeten worden. Registratie van deze producten zal echter niet gebeuren vanwege de kosten, dus dan zouden deze producten als zodanig niet meer aangeboden kunnen worden. Op z’n minst zouden dan de ‘claims’ (voorkomen gaatjes etc) moeten verdwijnen van de verpakking en uit de reclame; en ook afprijzingen die niet zijn toegestaan bij geneesmiddelen. In het algemeen wordt het risico van dit gevolg (registratieplicht voor tandpasta en zonnebrandmiddelen) als zeer laag ingeschat omdat dit totaal zal afwijken van hoe hiermee in andere Europese landen wordt omgegaan.