Werkgroep Zelfscan

Het CBD werkt in diverse werkgroepen samen met drogisterijretailers en andere belanghebbenden. Deze maand staat de werkgroep Zelfscan centraal. Eind 2021 zijn er ongeveer 250 gecertificeerde drogisterijen met een of meer zelfscankassa’s en dit aantal zal de komende jaren sterk groeien. De werkgroep Zelfscan zorgt ervoor dat in drogisterijen met zelfscankassa’s de wettelijke verantwoorde zorg wordt gewaarborgd. Denk aan de kassacheck, risicowaarschuwingen en de controle op leeftijd en grote hoeveelheden. De zelfscankassa kan in de software een aantal van de afgesproken regels overnemen en andere afspraken zullen weop een aangepaste wijze moeten uitvoeren. De werkgroep bestaat uit Michiel Maartens van DA, Coen Leers en Karan Pawa van AS Watson, Anne Jansen van Etos en directeur Jos Jongstra en kwaliteitscoördinator Anja Elslo van het CBD. Zij zorgen gezamenlijk voor een branche-brede regelgeving. Deze afsprakenmoeten vervolgens in de Waarborgeisen worden opgenomen, er wordt een implementatieplan opgesteld en de afspraken worden gemonitord en desgewenst bijgesteld. De werkgroep verwacht in het eerste kwartaal van 2022 overeenstemming te hebben over de afspraken. Doelstelling is dat eind 2022 elke gecertificeerde drogisterij met zelfscankassa’s op een eenduidige en controleerbare wijze de wettelijke verantwoorde zorg kan borgen.