Branche-erkenning aanvragen

Opleidingsinstituten kunnen een branche-erkenning bij het CBD aanvragen voor de opleidingen Verkoop in de Drogisterij, Assistent-Drogist en Drogist. Om in aanmerking te komen voor een branche-erkenning dient uw opleiding te voldoen aan een aantal kwaliteitseisen die door de drogisterijbranche zijn opgesteld. Dit wordt getoetst door een onafhankelijke commissie.

Waarom een branche-erkenning aanvragen?

Een branche-erkenning geeft uw cursisten de zekerheid dat de kwaliteit van uw opleiding in orde is en een goede en complete voorbereiding biedt op het examen. Het CBD adviseert drogisterijmedewerkers dan ook altijd om te kiezen voor een branche-erkende opleider. Daarnaast heeft u als erkende opleider de mogelijkheid om het door het CBD ontwikkelde basis lesmateriaal in licentie af te nemen. Dit materiaal is gebaseerd op de exameneisen van Pharmacon en wordt jaarlijks voor u geactualiseerd.

Hoe aanvragen?

Wilt u een branche-erkenning aanvragen, dan neemt u de volgende stappen.

  • U vraagt bij de afdeling K&I van het CBD een informatiepakket aan, waarin onder andere de Kwaliteitseisen Opleidingsinstituten van het CBD zijn opgenomen. Leest u deze aandachtig door. Denkt u aan de kwaliteitseisen te voldoen, dan kunt u het bijgevoegde aanvraagformulier invullen en opsturen, inclusief de gevraagde bewijsdocumenten. Aan het in behandeling nemen van uw aanvraag zijn kosten verbonden. Een overzicht van de kosten vindt u in het informatiepakket.
  • Een onafhankelijke visitatiecommissie van het CBD beoordeelt uw aanvraag met de gevraagde documenten en brengt advies uit aan het bestuur. Na goedkeuring door het bestuur wordt er in overleg met u een afspraak gemaakt voor een visitatiebezoek. Aan de hand van dit bezoek adviseert de commissie of de branche-erkenning verleend mag worden.
  • Als het advies positief is, dan krijgt u een overeenkomst die u getekend aan het CBD retourneert. Binnen een aantal weken is de branche-erkenning dan een feit. Is het advies negatief, dan krijgt u de gelegenheid om de verbeterpunten aan te pakken en alsnog erkend te worden.

Wilt u een informatiepakket over branche-erkenningen en licenties aanvragen? Neem dan contact op met het Kennis- & Informatiecentrum van het CBD, Irene van Berkum, via 0346-584200.