Accreditatie aanvragen voor nascholingscursus

Wilt u als opleider of fabrikant een nascholingscursus aanbieden binnen de drogisterijbranche?

De drogisterijbranche heeft bepaald dat vanaf 1 januari 2016 iedere (assistent)drogist een jaarlijkse nascholingsverplichting heeft. Om te zorgen dat de nascholing van deelnemers geregistreerd wordt, moet uw cursus geaccrediteerd worden. Dat wil zeggen dat de inhoud wordt beoordeeld (getoetst aan de exameneisen) en er wordt gekeken naar het onderwijskundig concept. Indien uw cursus wordt geaccriditeerd, wordt het vervolgens getoond in het overzicht van geaccrediteerde nascholingen op deze website.

Wilt u een nascholingscursus laten accrediteren?

  • Uw aanvraag wordt in behandeling genomen en beoordeeld door onafhankelijke deskundigen.
  • Uiterlijk binnen twee maanden na retournering van uw aanvraag ontvangt u een reactie. Dat kan zijn: een toewijzing van accreditatie inclusief de waarde van de beoordeling, een verzoek om aanvullende informatie of een gefundeerde afwijzing van accreditatie.
  • De kosten voor het beoordelen van een nascholingscursus volgens de accreditatieregels bedragen circa € 1.000 tot € 1.200 voor het onderwijskundig concept en € 450 voor de toetsing van de inhoud (inhoud gebaseerd op maximaal vier zelfzorgstandaarden).