Bijwerkingen zelfzorggeneesmiddelen en gezondheidsproducten melden

Reactie CBD op artikel consumentengids april 2014

Maarssen, 29 april 2014

In de laatste consumentengids is een artikel verschenen over bijwerkingen van zelfzorggeneesmiddelen en gezondheidsproducten n.a.v. een gezamenlijk onderzoek door de Consumentenbond en Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb. Daarbij wordt onderstreept dat het van belang is om bijwerkingen van deze producten bij Lareb te melden. Het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven onderschrijft dit van harte. De branche werkt al enige tijd samen met Lareb om consumenten te stimuleren om bijwerkingen te melden en veilig medicijngebruik te bevorderen.

Marten Hummel, directeur CBD: “Zoals Lareb in het artikel ook al aangeeft, worden de producten die de drogist verkoopt, goed onderzocht voordat ze op de markt komen. Ze voldoen aan de veiligheidseisen en zijn bij normaal gebruik nuttig en veilig. Maar omdat zij werkzame stoffen bevatten, kunnen sommige van deze producten inderdaad ook bijwerkingen geven. Deze bijwerkingen zijn meestal al bekend en bij normaal gebruik mild van aard. Bij verkeerd gebruik kunnen de bijwerkingen ernstiger zijn. Goed dus om als consument alert te zijn op correct gebruik van zelfzorgmiddelen.”

Bewustwording
Het CBD benadrukt dat het van belang is om goed de bijsluiter te lezen én gebruik te maken van de mogelijkheid om advies te krijgen van gediplomeerde drogisten of assistent-drogisten, zodat men op de hoogte is van de mogelijke bijwerkingen en weet hoe het middel gebruikt moet worden. Hummel “Wij raden consumenten aan om voor goed advies over werking en mogelijke bijwerkingen naar drogisterijen te gaan met het keurmerk Erkend Specialist in Zelfzorg. En om bijwerkingen te melden bij Lareb via www.mijnbijwerking.nl.

Voorlichtingscampagne met Lareb
Om consumenten hierop te wijzen, werkt het CBD samen met Lareb op het gebied van publieksvoorlichting. Afgelopen najaar was er een landelijke campagne in de drogisterijen en in juni start een nieuwe campagne om nogmaals het belang van meldingen onder de aandacht te brengen. Op deze manier willen wij bijdragen aan bewustwording bij de consument dat het van belang is om bijwerkingen te melden en Lareb helpen om de veiligheid van deze producten nog beter te kunnen monitoren.”

Noot voor de redactie
Met vragen kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven, afdeling Communicatie, Hanneke Bos, h.bos@cbd-maarssen.nl, tel 0346-584200.