CBD: goed advies over pijnstillers van belang

Branchevereniging van drogisterijen onderstreept belang goed advies bij zelfzorggeneesmiddelen

Maarssen, 1 april 2014

Vandaag was in de media aandacht voor een onderzoek door het Erasmus MC over gebruik van NSAID’s. Belangrijkste conclusies: Ruim 300.000 Nederlanders gaan naar schatting niet veilig om met vrij verkrijgbare pijnstillers als diclofenac, ibuprofen en naproxen (NSAID’s). Gezien deze cijfers stellen de onderzoekers vraagtekens bij de verkrijgbaarheid van deze geneesmiddelen. Voor het CBD onderstrepen de onderzoeksresultaten het belang van deskundig toezicht en goed advies.

Onderzoek

Het Erasmus MC onderzocht het gebruik van NSAID’s door twee groepen Nederlanders: een risicogroep (ouderen, mensen die eerder nier-, hart-, of maagproblemen hebben gehad, mensen die bloedverdunners gebruiken) en een groep ‘gezonde’ Nederlanders. De onderzoekers spreken hun zorg uit over het gebruik van deze pijnstillers door de risicogroep waarvoor het advies geldt om deze pijnstillers niet te gebruiken zonder overleg met een arts. Gezonde mensen wordt geadviseerd NSAID’s in een zo laag mogelijke dosering gedurende een zo kort mogelijke periode te gebruiken. Uit het onderzoek komt naar voren dat een op de drie mensen NSAID’s zonder recept gebruikt. Bijna één op de tien personen houdt zich kennelijk niet altijd aan de maximale dagdosering.

Visie CBD

Het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD) onderschrijft het belang van goede begeleiding bij gebruik van deze pijnstillers. Marten Hummel, directeur CBD: “NSAID’s zijn nuttig en bij normaal gebruik relatief veilig. Ze zijn echter ook niet zonder risico, met name voor kwetsbare groepen als ouderen en chronische patiënten. Belangrijk is dat deze mensen goed begeleid worden door artsen. Voor zelfzorg gebruik (voor ‘gezonde mensen’) zijn NSAID’s eveneens nuttig en relatief veilig bij correct gebruik. Dat wil zeggen: niet meer dan de maximale dagdosering en voor kortdurend gebruik.”

Verkrijgbaarheid NSAID’s

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) is van oordeel dat NSAID’s ook zonder recept breed toegankelijk kunnen zijn via drogist en apotheek (de normale verpakkingen). Kleine verpakkingen van ibuprofen zijn zonder toezicht verkrijgbaar bij winkels zoals supermarkten en tankstations. Wettelijke voorwaarde voor drogist en apotheek om deze middelen te mogen verkopen, is dat zij verantwoorde zorg aanbieden bij verkoop van geneesmiddelen. Dat wil zeggen: toezicht van een deskundige, nagaan of er advies nodig is, goed advies door gediplomeerd personeel en doorverwijzen naar de arts wanneer nodig. Op deze manier wordt het toezicht geborgd en een signaal afgegeven dat het gaat om een middel op een verantwoorde manier mee omgegaan moet worden.

Verantwoorde verkoop

De drogisterijbranche hecht belang aan verantwoorde verkoop van breed toegankelijke zelfzorgmiddelen. Daarom streeft het CBD ernaar dat de drogisterijen werken volgens de kwaliteitseisen van de ‘Erkend Specialist in Zelfzorg’, het keurmerk voor deskundig zelfzorgadvies. Vanuit dit keurmerk organiseert het CBD ook voorlichtingscampagnes, waaronder een pijnstillercampagne afgelopen najaar met het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik. Daarmee wil de branche bijdragen aan betere kennis over pijnstillers en consumenten helpen bij een veilige keuze voor de juiste pijnstiller uit het grote aanbod in de drogisterij.

Noot voor de redactie

Met vragen kunt u terecht bij Hanneke Bos, communicatieadviseur CBD via 0346-584200 of h.bos@cbd-maarssen.nl