Onderzoeksrapporten

Onderzoek in opdracht van het CBD vormt de basis voor het te voeren beleid. Het CBD houdt via onderzoek de vinger aan de pols waar het de kwaliteit van de voorlichting door drogisterijbedrijven betreft. Daarnaast doet het CBD onderzoek naar factoren die bepalend zijn voor beleidsbeslissingen, zoals wensen en gedrag van de consument ten aanzien van zelfzorggeneesmiddelen. Ook op dit moment lopen er onderzoeken in opdracht van het CBD. Zodra de onderzoeken gereed zijn en de rapportages beschikbaar zijn, informeren wij u hierover via deze pagina.

In deze rubriek vindt u de samenvattingen en/of conclusies van gehouden onderzoeken. Wilt u de volledige onderzoeksrapportages ontvangen, dan kunt u deze opvragen via het contactformulier. Vergeet niet uw volledige adresgegevens in te vullen. Zonder adres kunnen wij uw bestelling niet in behandeling nemen.