CAO drogisterijbranche

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) regelt belangrijke afspraken tussen de werknemers en de werkgevers in de branche. De cao gaat over primaire arbeidsvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld salaris, werktijden, vakantie en verlof. In de cao kunnen daarnaast over andere kwalitatieve onderwerpen afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld over scholing.

Het CBD is betrokken bij het afsluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) met vakbond CNV Vakmensen. De VDB (Vereniging van Drogisterij- en Parfumeriebedrijven) is de vereniging die namens de drogisterijbranche onderhandelt met CNV Vakmensen over de collectieve arbeidsovereenkomst. Een belangrijk voordeel voor de werkgevers en werknemers in de branche is dat de collectieve arbeidsvoorwaarden rechtvaardig zijn: iedereen kan zich op dezelfde rechten beroepen. Ieder bedrijf dat onder de definitie van een drogisterij valt, is verplicht zich aan de cao te houden. Nadat een nieuwe cao is afgesloten, draagt het VDB de cao voor Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) voor.

Individuele arbeidsovereenkomst

Naast wat er in de cao en in de wet geregeld is, heeft elke werknemer een individuele arbeidsovereenkomst. In de individuele overeenkomst wordt afgesproken wat er geldt voor de werknemer persoonlijk, zoals bijvoorbeeld de functie, salarisschaal, aantal te werken uren per week en dergelijke.

Meest recente cao

Het meest recente cao-akkoord dateert van juni 2017. Zodra de cao tekst gereed is, zal deze hier worden gepubliceerd. De loonschalen zijn al wel vermeld onder het kopje loonschalen.

 

Cao-vragen? Stel ze aan het CBD

Bij het CBD kunnen werkgevers terecht met vragen over bepalingen in de cao. Onze jurist staat u graag te woord en kan advies geven bij diverse arbeidsrechtelijke kwesties. Mail naar info@cbd-maarssen.nl of bel 0346-584200. Bent u werknemer, dan kunt u hiervoor terecht bij de vakbond CNV Vakmensen.