Arbeidszaken

Het CBD behartigt de sociaal economische belangen binnen de drogisterijbranche. We zijn betrokken bij de cao-onderhandelingen voor de branche cao en denken mee over onderwerpen die met arbo-beleid, arbeidsrechtelijke vragen, overvallen en criminaliteit, langdurige ziekte of psychosociale belasting te maken hebben. In april 2022 hebben de werkgevers aangesloten bij de KNDB (zelfstandige drogisten) en FNV/CNV een nieuwe cao gesloten  (de KNDB cao) waarin de leden van de VDF worden uitgezonderd. Deze cao is door het ministerie algemeen verbindend verklaard voor alle zelfstandigen. Onze bestuursleden onderhandelen namens de branche over de branche cao met de vakbonden FNV en CNV. Het CBD-bureau verricht de werkzaamheden ter voorbereiding en uitvoering van de cao. 

Voor de ondernemer Vind jouw drogist!
Erkend Specialist

Langdurige ziekte

stappenplan
Erkend Specialist

Psychosociale belasting

procedures
Erkend Specialist

Overval & criminaliteit

preventieplan

Wet arbeid en zorg

Arbowet

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) geldt voor iedere werkgever en werknemer in Nederland. Werkgevers zijn verplicht een arbeidsomstandighedenbeleid te voeren om ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en beroepsziekten te voorkomen. Kijk voor actuele informatie ook op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Juridisch advies over Arbo-zaken? Neem dan contact op met het CBD.

Overige wetgeving

In de wet Arbeid en Zorg (WAZ) zijn regels opgenomen over verschillende soorten verlof en verzuim. De regels gaan onder meer over:
  • zwangerschapsverlof
  • calamiteitenverlof
  • kort- of langdurend zorgverlof
  • ouderschapsverlof

Kijk voor de meest actuele ontwikkelingen op de website van de Rijksoverheid.

 

25 januari 2023

Stemming Veegwet uitgesteld, nieuwe toevoeging gunstiger voor drogist

Op dinsdag 24 januari 2023 zou de Tweede Kamer stemmen over de Veegwet met daarin de kwestie over de IPad-drogist. Deze stemming is uitgesteld omdat Joba van den Berg van… Meer lezen
20 januari 2023

De Groene Plus biedt de zekerheid van gecertificeerde kennis en kwaliteit

Drogisterij-breed voeren wij een nieuw beeldmerk in: de Groene Plus. De Groene Plus zal uitsluitend gevoerd mogen worden door gecertificeerde drogisterijen. Dit beeldmerk staat voor het juiste product en deskundig… Meer lezen
19 januari 2023

Zorgen over volksgezondheid door wijziging geneesmiddelenwet

Meerderheid Kamer lijkt tegen het amendement Van den Berg Het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD) is samen met onder andere de koepels voor huisartsen, Consumentenbond en Instituut Verantwoord Medicijngebruik zeer bezorgd… Meer lezen

Vind jouw drogist

Vind de drogisterij met de Groene Plus in jouw buurt
Landkaart Centraal Bureau Drogisterijbedrijven