Kwaliteitssysteem

Onze certificering

Om op een goede manier invulling te geven aan de Geneesmiddelenwet, heeft de drogisterijbranche keurmerken ontwikkeld voor verantwoorde verkoop van zelfzorggeneesmiddelen: Erkend Specialist in Zelfzorg en Keurmerk Zelfzorg Online.

Drogisterijen en webshops met deze keurmerken zijn te herkennen aan de Groene Plus en voldoen aan strikte kwaliteitseisen voor de geneesmiddelenverkoop. Om de naleving hiervan te waarborgen, heeft ons kwaliteitssysteem een drievoudige controle:

  •   interne controle door de drogist
  •   externe controle door auditor (incl. mystery shopper)
  •   continue verbetering door beoordeling en evaluatie

 

 

 

 

Keurmerk aanvragen Vind jouw drogist!
Erkend Specialist

Onze keurmerken

lees meer

Erkend Specialist

in Zelfzorg

Verantwoorde zorg

ook online
Erkend Specialist

Meer over de drogist

altijd dichtbij

Transparantie & toezicht

Raad voor Accreditatie

Het PCO Certificerend Orgaan beoordeelt en controleert of een winkel of webshop voldoet aan de kwaliteitseisen. Het PCO werkt volgens het ISO/IEC 17065:2012. Om te waarborgen dat deze beoordeling op een objectieve en transparante manier gebeurt, heeft PCO al sinds 1997 het vertrouwen van de Raad voor Accreditatie (RvA registratienummer C 163).

De RvA toetst elk jaar of de manier van certificeren door PCO nog steeds voldoet aan de ISO. Zo kan de consument ervan uitgaan dat bij een gecertificeerde drogisterijwinkel en webshop de kwaliteit van het keurmerk is gewaarborgd.

Ons certificeringssysteem

 

Meer over de drogist

Raad van Toezicht

Eén van de ISO vereisten is de instelling van een College van Deskundigen (of Raad van Toezicht). Deze onafhankelijke raad houdt toezicht op de uitvoering van het certificeringssysteem door het PCO. De raad bestaat uit vertegenwoordigers van de drogisterij, consument en patiënt en uit deskundigen in geneesmiddelenvoorlichting, zelfzorg en kwaliteitssystemen.

De raad levert een waardevolle bijdrage aan ons certificeringssysteem. Zij hebben bijvoorbeeld het protocol vastgesteld voor de Zelfzorgstandaarden.

Vind jouw drogist

Vind de drogisterij met de Groene Plus in jouw buurt
Landkaart Centraal Bureau Drogisterijbedrijven