Disclaimer

CBD spant zich in om de inhoud van deze drogsitensite.nl correct en actueel te houden. Aan de inhoud van deze informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. CBD aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voortvloeiende uit onjuiste informatie of anderszins. CBD aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het tijdelijk (deels) niet beschikbaar en/of toegankelijk zijn van de website.

Niets van deze website mag openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CBD.