Certificatie

Onze audits

Onze audits

Als een drogisterijwinkel eenmaal gecertificeerd is als Erkend Specialist in Zelfzorg en de Groene Plus kan dragen, dan controleert een auditor van PCO Certificerend Orgaan of de winkel nog steeds voldoet aan de Waarborgeisen voor verantwoorde zorg.

Voorgaande jaren bleken zoveel winkels met de Groene Plus aan de eisen te voldoen, dat we over konden gaan op een driejarige auditcyclus.

De auditor controleert tijdens een winkelbezoek de vereisten zoals de personeelsbezetting met voldoende gediplomeerde drogisten en assistent-drogisten, de  wijze van advisering, de presentatie van geneesmiddelen in de schappen, etc.

De auditoren van PCO zijn Anja Elslo, Koert de Ruiter en Marianne Sterkenburg. Bekijk meer via onze medewerkers.

 

 

 

Meer over onze certificering Vind jouw drogist!

Erkend Specialist

in Zelfzorg

Verantwoorde zorg

ook online
Erkend Specialist

Vraag nu aan

keurmerk aanvragen
header
Erkend Specialist

Met een coach

naar het keurmerk

Driejarige cyclus

Tijdens de auditbezoeken in de driejarige cyclus, worden de gecertificeerde drogisterijen met de Groene Plus ingedeeld in drie groepen: groen, geel en rood. Groep groen voldoet aan de Waarborgeisen voor verantwoorde zorg. Bij groep geel zijn er lichte verbeterpunten geconstateerd en groep rood heeft holdpoints gekregen: zij voldoen nog niet aan de Waarborgeisen.

Bij de winkels uit groep groen heeft de auditor geen afwijkingen geconstateerd. Deze winkels kunnen twee jaar lang volstaan met het insturen van de checklist ‘Meet uw eigen kwaliteit’. De auditor controleert op afstand of de winkel nog voldoet aan de Waarborgeisen. Pas in het derde jaar vindt er een kosteloze audit op locatie plaats.

Meer weten?

Als de auditor lichte verbeterpunten constateert, behoort een winkel tot groep geel. De auditor stelt een actielijst op waaraan de winkel moet voldoen. Dit wordt twee jaar op afstand gecontroleerd. Zijn er geen afwijkingen, dan volgt in het derde jaar een audit op locatie. Mocht blijken dat er nog steeds afwijkingen zijn, dan belandt de winkel in groep rood.

Bij winkels die tot groep rood behoren, heeft de auditor ‘on hold-punten’ geconstateerd waardoor een winkel niet aan de Waarborgeisen voldoet. Deze winkels volgen een intensief begeleidingstraject en krijgen jaarlijks een audit op locatie. Zijn er verbeteringen, dan belandt de winkel in groep geel. Als na het traject blijkt dat de winkel nog steeds niet voldoet aan de eisen voor verantwoorde zorg, wordt het certificaat Erkend Specialist in Zelfzorg ingetrokken en kan de winkel geen Groene Plus meer dragen.

Klachten?

Heeft jouw drogisterij klachten over PCO Certificerend Orgaan? Bekijk hier onze klachtenprocedure.

Test je kennis

Hoeveel weet jij over...

Pijnstillers

Ben jij goed op de hoogte? Kennistest Pijnstillers Alle kennistesten

Vind jouw drogist

Vind de drogisterij met de Groene Plus in jouw buurt
Landkaart Centraal Bureau Drogisterijbedrijven