CAO drogisterijbranche

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) regelt belangrijke afspraken tussen de werknemers en de werkgevers in de branche. De cao gaat over primaire arbeidsvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld salaris, werktijden, vakantie en verlof. In de cao kunnen daarnaast over andere kwalitatieve onderwerpen afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld over scholing.

Het CBD is betrokken bij het afsluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) met vakbond CNV Vakmensen. De VDB (Vereniging van Drogisterij- en Parfumeriebedrijven) is de vereniging die namens de drogisterijbranche onderhandelt met CNV Vakmensen over de collectieve arbeidsovereenkomst. Een belangrijk voordeel voor de werkgevers en werknemers in de branche is dat de collectieve arbeidsvoorwaarden rechtvaardig zijn: iedereen kan zich op dezelfde rechten beroepen. Ieder bedrijf dat onder de definitie van een drogisterij valt, is verplicht zich aan de cao te houden. Nadat een nieuwe cao is afgesloten, draagt het VDB de cao voor Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) voor.

Individuele arbeidsovereenkomst

Naast wat er in de cao en in de wet geregeld is, heeft elke werknemer een individuele arbeidsovereenkomst. In de individuele overeenkomst wordt afgesproken wat er geldt voor de werknemer persoonlijk, zoals bijvoorbeeld de functie, salarisschaal, aantal te werken uren per week en dergelijke.

Meest recente cao

Het meest recente cao-akkoord dateert van april 2018. 

Aanpassingen per 1 januari 2018

In verband met de aanpassingen van de minimumlonen per 1 januari 2018 is een aantal loonschalen in de cao voor de drogisterijbranche aangepast. U vindt de aanpassingen onder het kopje loonschalen.

Cao-vragen? Stel ze aan het CBD

Bij het CBD kunnen werkgevers terecht met vragen over bepalingen in de cao. Onze jurist staat u graag te woord en kan advies geven bij diverse arbeidsrechtelijke kwesties. Mail naar info@cbd-maarssen.nl of bel 0346-584200. Bent u werknemer, dan kunt u hiervoor terecht bij de vakbond CNV Vakmensen.