Apotheker Sonja Keizers in Raad van Toezicht

geplaatst op: 24 mei 2022

De Raad van Toezicht ofwel het College van Deskundigen houdt toezicht op de uitvoering van het certificeringssysteem door het PCO controlerend orgaan van het CBD. De Raad bestaat uit vertegenwoordigers van de drogisterij, consument, patiënt en andere deskundigen. Op 17 mei is apotheker Sonja Keizers benoemd als nieuw lid van de Raad van Toezicht (RvT).

Sonja Keizers brengt als initiatiefnemer van Apotheek Pillen en Praten en beleidsmedewerker van Harteraad (dat de belangen van mensen met een hart- en vaataandoening behartigt) kennis en ervaring in communicatie met consumenten en patiënten over geneesmiddelen en gezondheid met zich mee. “Harteraad vraagt haar achterban jaarlijks welk topic voor hen van belang is en het onderwerp ‘medicijnen’ staat altijd bovenaan. Dat bevestigt mijn idee dat er een grote behoefte is aan aandacht voor medicijnen en meer begeleiding in medicijngebruik. En het is precies de reden waarom ik in 2005 de apotheek Pillen en Praten heb opgericht”, vertelt Sonja Keizers. “Ik sta vierkant achter het empoweren van de patiënt. Daarom wilde ik mijn beroep als apotheker meer als zorgverlener invullen met een spreekkamer, meer persoonlijk contact en meer begeleiding.”

Imagoprobleem drogist

De drogist heeft volgens Sonja Keizers ongeveer hetzelfde imagoprobleem als de apotheker: “Niet iedereen weet welke kennis zij in huis hebben en dat je terecht kunt voor een goed advies. Ik heb in mijn apotheek de adviesfunctie op de voorgrond gezet en bij de Raad van Toezicht is dat ook mijn aandachtspunt voor drogisten. Bij Pillen en Praten en Harteraad blijkt dat Nederlanders behoefte hebben aan een goed gesprek over hun medicatie, dus ook over zelfzorggeneesmiddelen. De drogist is een laagdrempelig aanspreekpunt en kan prima adviseren over kleine kwalen en de geneesmiddelen die daarbij horen. Als de veiligheid in het gedrang komt, bijvoorbeeld als er ook receptmedicijnen worden gebruikt, is het goed als klanten overleggen met een apotheker. Het initiatief om over goed medicijngebruik te praten, ligt meestal bij de zorgverlener en zo’n gesprek krijgt in de praktijk een natuurlijk beloop. Het invoeren van een digitale tablet voor advisering over UAD-geneesmiddelen, zoals de overheid dat voor ogen heeft, staat daar haaks op. Je kan en mag niet van een patiënt of consument verwachten dat ze zelf het initiatief nemen om in gesprek te gaan over hun kwaal of geneesmiddel.”

De overige leden van de Raad van Toezicht zijn:

Voorzitter Maarten de Wit, voormalig senior-inspecteur IGJEle Visser, voormalig medewerker Patiëntenfederatie, Lyda Blom, voormalig apotheker en universitair docent, Henry Neels, voormalig MD van Pfizer (Wyeth) Benelux, Roald Jacobs, voormalig secretaris van de Raad voor Grootwinkel- en Filiaalbedrijven, Yvette Schmale, drogist en franchisenemer van Etos en Loes Schouten, PhD in de medische wetenschappen.