Apothekers, huisartsen, specialisten en patiëntenverenigingen sturen brandbrief tegen Veegwet

geplaatst op: 2 december 2022

Vertegenwoordigers van consumenten, patiënten en zorgverleners in de eerste- en tweede lijnszorg hebben op donderdag 1 december 2022 de Tweede Kamerleden in een brandbrief opgeroepen om voor het amendement van Joba van den Berg, en dus tegen de Veegwet te stemmen. Met de Veegwet wordt de wetswijziging van de Geneesmiddelenwet behandeld, die het mogelijk zou maken dat UAD-geneesmiddelen te koop zijn in pompshops, supermarkt of bouwmarkt, waarbij klanten alleen via een tablet vragen kunnen stellen aan een drogist ergens op afstand op een hoofdkantoor. De behandeling van de Veegwet door de Tweede Kamer is vooralsnog verzet naar de week van 12 december. Het staat al zeker driekwart jaar op de agenda van de Tweede Kamer en is steeds verschoven.  

In de brandbrief waarschuwen de partijen dat de wetswijziging grote risico’s met zich meebrengt. Zij vrezen de gevolgen van verkeerd gebruik op het moment dat UAD-geneesmiddelen zoals diclofenac of ibuprofen als kassakoopjes bij de supermarkt verkrijgbaar zijn. “Consumenten en patiënten overschatten hun eigen kennis over deze geneesmiddelen en onderschatten de risico’s. Dat heeft niet alleen vervelende gevolgen voor de gezondheid van patiënten, maar het zorgt ook voor extra druk bij zorgpersoneel.”

Ondersteuning amendement

De brandbrief is ondertekend door de Consumentenbond, Federatie van Nederlandse Trombosediensten, Harteraad, apothekersorganisatie KNMP, verloskundigenorganisatie KNOV, huisartsenorganisaties LHV en NHG, Maag Lever Darm Stichting, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis Apothekers, Nederlandse Internisten Vereniging, Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen, Nierpatiënten Vereniging Nederland, Nierstichting en de Trombosestichting. De ondertekenaars willen voorkomen dat UAD-geneesmiddelen wijd en zijd commercieel beschikbaar worden gesteld en roepen de Tweede Kamerleden op om het amendement van Joba van den Berg van het CDA te ondersteunen. Het amendement stelt voor om de ‘drogist op afstand’ uit de Verzamelwet VWS 2022 te schrappen en wil de huidige wettelijke eis van de fysieke aanwezigheid van een apotheker of (assistent)drogist bij de verkoop van UAD-geneesmiddelen behouden.

Onveilige situatie

Het CBD ageert, samen met partijen als het Instituut Verantwoord Medicijngebruik en de Consumentenbond, al sinds de bekendmaking tegen de wetswijziging zoals die is voorgesteld door het ministerie van VWS. Recent heeft ook 113 Zelfmoordpreventie een brief naar de Tweede Kamerleden gestuurd waarin zij hun zorgen uiten over het ontbreken van persoonlijk, face-tot-face contact bij de verkoop van UAD-middelen zoals zwaardere pijnstillers. Vertegenwoordigers van NHG (Nederlandse Huisartsen Genootschap) en Thuisarts.nl lieten onlangs in vakblad Careality weten dat zij als huisartsen aan hun water aanvoelen dat er door de wetswijziging een onveilige situatie kan ontstaan. “We ondersteunen de beweging naar zelfredzaamheid, maar je kunt ook doorslaan. We juichen het toe dat mensen ook bij zelfzorggeneesmiddelen een persoonlijk en deskundig advies krijgen want goede zorg is niet altijd te vangen in video’s of online tools. We hebben in Nederland een uniek systeem met de drogisterij en zijn een van de voorzichtigste landen wat betreft medicatiegebruik en –verstrekking. Het is ontzettend jammer als VWS met deze Veegwet het veilig gebruik van geneesmiddelen op de tocht zet.”

Het CBD gaat ervan uit dat al deze geluiden worden meegewogen in de politieke besluitvorming rondom de wetswijziging. We houden u op de hoogte.