Eerste Kamer steunt motie Kox 

geplaatst op: 11 juli 2023

IPad-drogist gaat voorlopig niet door

De Eerste Kamer heeft vanmiddag besloten de wijziging van artikel 62 van de Geneesmiddelenwet, ingediend onder de Verzamelwet VWS 2022, niet als wet in te voeren. Mocht demissionair minister Kuipers of zijn vervanger deze wijziging alsnog door willen voeren, moet dat in een apart wetsvoorstel weer aan het parlement worden voorgelegd. Daarmee is het wettelijk toestaan van de IPad-drogist voorlopig van de baan.  

Vorige week, op 4 juli 2023, diende senator Tiny Kox (SP) een motie in omdat dit onderdeel van de Verzamelwet te omstreden was om in een Verzamelwet of Veegwet te behandelen. “De inhoudelijke wijziging van de Geneesmiddelenwet stuit op brede bezwaren van organisaties van huisartsen, internisten, trombosediensten, apothekers en drogisten en van de Consumentenbond, en is onderwerp van discussie in de Tweede Kamer geweest. Eveneens is het in de Eerste Kamer aan de orde is gesteld door verschillende fracties, waarmee er dus sprake is van een politiek omstreden inhoud en de voorgestelde wijziging dus niet voldoet aan de verzamelwetgeving.” 

Seperaat wetsvoorstel

De motie Kox verzoekt de regering om een ‘eventuele wijziging van artikel 62 van de Geneesmiddelenwet per separaat wetsvoorstel aan het parlement voor te leggen’ en het merendeel van de Eerste Kamerleden steunt deze motie. Alleen VVD, BBB en D66 waren tegen de motie, waarmee de motie met 44 tegen 31 stemmen is aangenomen en het onderdeel over de IPad-drogist uit de Verzamelwet VWS niet als wet wordt ingevoerd.  

Jos Jongstra, directeur CBD: “Het is gezien de ontwikkelingen in Den Haag nog niet duidelijk of en wanneer de overheid zich opnieuw over de kwestie van de IPad-drogist zal buigen. We vinden het goed dat de wetswijziging nu uit de Verzamelwet is gehaald en de overheid de discussie over verantwoorde zorg bij de verkoop van zelfzorggeneesmiddelen op de juiste wijze en met alle relevante partijen moet gaan voeren.”