Joba van den Berg (CDA): “VWS overschat zelfredzaamheid Nederlanders”

geplaatst op: 20 september 2022

Op 11 mei heeft CDA-lid Joba van den Berg een amendement ingediend tegen de wetswijziging van de Geneesmiddelenwet zoals VWS die voorstelt. De wijziging van de Geneesmiddelenwet zou het mogelijk maken dat UAD-geneesmiddelen straks te koop kunnen zijn in pompshops, supermarkt of bouwmarkt, waarbij klanten vragen kunnen stellen via een digitale tablet. Joba van den Berg: “De indeling van geneesmiddelen in de UAD-categorie is er niet voor niets. Het woord zegt het al: deze geneesmiddelen moeten verkocht worden onder fysiek toezicht van een apotheker of drogist.”

Met het amendement wil Joba van den Berg de wettelijke eis behouden dat voldoende (assistent)drogisten in een winkel fysiek aanwezig moeten zijn. De woordvoerder Zorg van het CDA is van mening dat voorlichting door een digitale tablet negatieve gevolgen heeft voor de veiligheid van de consument en effectief medicatiegebruik. “Ik ben vierkant tegen deze wetswijziging. De Raad van State heeft in november 2020 nog bevestigd dat deze geneesmiddelen zwaar genoeg zijn om de optie tot face-to-face advies van een apotheker of drogist verplicht te stellen. Minister Ernst Kuipers van VWS weerlegt dat in feite door de wet te veranderen en zo de tabletdrogist toch weer mogelijk te maken.”

Kwetsbare doelgroepen

Het CDA wil het systeem behouden zoals het nu is, vertelt Van den Berg, met de verplichte aanwezigheid van apotheker of drogist. “VWS gaat te sterk uit van de zelfredzaamheid van de Nederlanders. Uit het rapport ‘Weten is nog geen doen’ van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) uit 2017, blijkt al dat de zelfredzaamheid van de gemiddelde Nederlander wordt overschat. We hebben in Nederland bijvoorbeeld 2,5 miljoen laaggeletterden, 1,2 miljoen mensen met een verstandelijke beperking en 1,3 mensen van 75-plus… deze kwetsbare doelgroepen zijn vaak niet zelfredzaam of niet digitaal vaardig en kunnen vaak niet met een digitale tablet overweg. Dan is het risico op verkeerd gebruik van geneesmiddelen hoog met alle gevolgen voor de gezondheid van dien. Bij de drogist is er toch een extra drempel ingebouwd voor het veilig gebruik van geneesmiddelen. Ik begrijp ook dat per jaar 150.000 mensen door de drogist worden geadviseerd om de huisarts te bezoeken, waardoor ernstigere problemen kunnen worden voorkomen.”

Datum debat

Joba van den Berg noemt het opvallend dat VWS de wetswijziging in de Geneesmiddelenwet via een veegwet of verzamelwet wil behandelen. “Met een veegwet behandel je kleine, technische wijzigingen in de wetgeving en de Tweede Kamer maakt daarvan meestal een hamerstuk. De invoering van de tabletdrogist is echter geen technische wijziging, maar een verregaande inhoudelijke wijziging van de wet met grote gevolgen. Mede dankzij het amendement zal er nu in ieder geval een discussie aan de wetswijziging worden gewijd en wordt het niet weggemoffeld in een verzamelwet. Het wordt na het zomerreces in de Tweede Kamer middels een plenair debat of een wetgevend overleg behandeld. De behandeling van deze wetswijziging staat vooralsnog gepland op 11 oktober, maar het is heel goed mogelijk dat het, net als vele andere wetswijzigingen, naar een later tijdstip verzet wordt.”

Update 1 november 2022: de behandeling van de veegwet door de Tweede Kamer is vooralsnog verzet naar de week van 21 november 2022