Kamerleden stellen vragen over wijziging Geneesmiddelenwet

geplaatst op: 30 maart 2022

In de Tweede Kamer wordt op dit moment een zogenaamde Veegwet behandeld met daarin een ‘technische wijziging’ van artikel 62, tweede lid. Deze wijziging zou het mogelijk maken dat UAD-geneesmiddelen weer verkocht mogen worden onder toezicht van enkel en alleen een ‘drogist op afstand’ (zoals de zogenaamde tabletdrogist van AH). Diverse Tweede Kamerleden hebben, mede naar aanleiding van informatie die aan hen is verzonden door het CBD, vragen gesteld over deze wijziging.  

De Kamerleden vroegen aan minister Ernst Kuipers van VWS of deze wetswijziging wel middels een Veegwet behandeld moet worden gezien de impact op de volksgezondheid (waarvoor onder andere IVM, Patiëntenfederatie Nederland en de Consumentenbond hebben gewaarschuwd) en waarom niet alle veldpartijen vooraf geconsulteerd zijn. Minister Kuipers heeft deze vragen op 16 februari 2022 beantwoord. “Zijn antwoorden bieden niet de handreiking waarop gehoopt is, maar bevestigen slechts de visie van VWS dat het hier gaat om een minimale wijziging”, aldus Jos Jongstra, directeur CBD. “Met onjuiste en misleidende antwoorden bagatelliseert de minister de impact die het opnieuw invoeren van de ‘tabletdrogist’ met zich meebrengt.”

Inhoudelijke discussie

CBD en IVM blijven aandringen op een inhoudelijke discussie omtrent deze wetswijziging en verzoeken de minister nogmaals om alle relevante veldpartijen te consulteren, waaronder in ieder geval het IVM, de Consumentenbond, de Patiëntenfederatie Nederland, het CBD, de KNMP en de deelnemers aan de expertbijeenkomst van september 2021.

Onderbouwing

Het CBD heeft op maandag 28 maart nogmaals contact gezocht met de Tweede Kamerleden en hen een document gestuurd waarin dr Lyda Blom de noodzaak van fysieke aanwezigheid van de (assistent)drogist bij de verkoop van UAD-geneesmiddelen belicht en de essentiële verschillen met de tabletdrogist ofwel advisering op afstand onderstreept. Ook Ruud Coolen van Brakel, directeur van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik, en prof. mr. Herman Bröring, hoogleraar bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, wezen op 16 maart 2022  in een paginagroot opinieartikel in het Parool op de gevaren voor de volksgezondheid bij het opnieuw invoeren van de tabletdrogist. Waarschijnlijk worden in de tweede termijn opnieuw schriftelijke vragen gesteld door de Kamerleden.