Minister probeert wetswijziging toch door te voeren

geplaatst op: 11 december 2023

Op 5 december 2023 is het ministerie van VWS gestart met een digitale consultatieronde over het wetgevingstraject die de aanwezigheid van een fysieke drogist in de winkel niet meer verplicht stelt voor het geven van voorlichting over geneesmiddelen. De fysieke drogist moet volgens VWS vervangen kunnen worden door een digitaal oproepbare drogist. De internetconsultatie is de start van het wetgevingstraject om artikel 62 van de Geneesmiddelenwet aan te passen, een aanpassing die de ‘IPad-drogist’ wettelijk mogelijk zou maken.  

In juli 2023 is in de Eerste Kamer de motie Kox cs aangenomen. In deze motie wordt de minister van VWS verzocht om af te zien van de invoering bij Koninklijk Besluit van art III onderdeel c van de Verzamelwet VWS 2022. De motie vraagt de minister om deze veelbesproken wijziging van artikel 62 van de Geneesmiddelenwet per separaat wetsvoorstel aan het parlement voor te leggen. Tegen de verwachting in, is de minister met dit wetgevingstraject gestart.

Internetconsultatie

Op 5 december is het ministerie van VWS een internetconsultatie gestart die loopt tot 16 januari 2024. Via deze internetconsultatie legt de minister de voorgenomen wetswijziging voor ter consultatie aan het veld. Iedereen kan daarop reageren tot 16 januari. De internetconsultatie is de start van een apart wetgevingstraject zoals in de motie Kox cs in de Eerste Kamer is gevraagd.

Vragen en kanttekeningen

Het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven achtte na de discussie in de Eerste Kamer de kans klein dat minister Kuipers het wetgevingstraject over de IPad-drogist nog in demissionaire status zou indienen. Directeur Jos Jongstra: “Kan een demissionaire minister een dergelijk voorstel, waarover veel discussie was, nu indienen? En is een internetconsultatie een passend middel, of moet er niet intensiever met het veld worden overlegd? We hebben veel vragen en kanttekeningen.”

Beschikbaarheid

Volgens het ministerie is de Geneesmiddelenwet verouderd wat betreft de verplichte fysieke aanwezigheid van een drogist bij de verkoop van UAD-middelen. De online verkoop van UAD-geneesmiddelen is volgens VWS staande praktijk die breed wordt geaccepteerd, maar het is niet te verenigen met de letterlijke verwoording van de huidige wet. Ook biedt de huidige wetgeving volgens VWS geen ruimte voor gewenste digitale voorlichting, bijvoorbeeld wanneer er niet voldoende (assistent-)drogisten aanwezig kunnen zijn. Hierdoor zou de online verkoop, maar ook de fysieke beschikbaarheid van UAD-middelen in kleinere gemeentes in gevaar kunnen komen, aldus het ministerie.

Jongstra: “Online verkoop van UAD-middelen is ook nu wettelijk mogelijk en separaat in de Geneesmiddelenwet geregeld in artikel 67a. Met het Keurmerk Zelfzorg Online vullen webshops met de Groene Plus de wettelijk verantwoorde zorg in door te voldoen aan de eisen die de Nederlandse Drogistennorm aan de verantwoorde verkoop van zelfzorggeneesmiddelen stelt. Het wetsvoorstel is in onze ogen dus een oplossing voor een niet-bestaand probleem. Bovendien zal de verkoop van zelfzorggeneesmiddelen in minder bevolkte gebieden niet verminderen. Supermarkten en andere winkels, zoals benzinestations, mogen nu ook al AV-middelen verkopen en veel supermarkten in verzorgingsgebieden zonder drogisterijwinkel, nemen voldoende drogisten in dienst om UAD-middelen te kunnen verkopen. Er zijn in Nederland 3.000 drogisterijen en 2.000 apothekers; iedereen is binnen tien minuten bij een drogisterij of apotheek.”

Nieuwe samenstelling Tweede Kamer

Tot 16 januari kan iedereen op het conceptwetsvoorstel reageren via de digitale consultatieronde. Daarna zal het wetsvoorstel weer worden ingediend bij de nieuwe Tweede Kamer. Het is moeilijk in te schatten hoe de nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer over wetsvoorstel stemt. De vier partijen die in de vorige samenstelling van de Tweede Kamer voor de invoering van de IPad-drogist stemden, VVD, PVV, D66 en Denk, hebben in de nieuwe zetelverdeling in ieder geval een minderheid van 73 zetels.