Nascholingsplatform gemiddeld met een 8 beoordeeld

geplaatst op: 31 mei 2023

Het CBD heeft onlangs een enquête uitgezet onder de ruim 8.000 deelnemers van het Nascholingsplatform ‘Zorg dat je Bijblijft’. Daaruit blijkt dat de deelnemende drogisten en assistent-drogisten zeer tevreden zijn over het platform; zij waarderen de online nascholing gemiddeld met een 8. 

Vooral de verschillende werkvormen en interactieve video’s worden door de deelnemers gewaardeerd. Een verbeterpunt is een juiste weergave van het platform op alle devices, dus ook op de telefoon of via de app. Ook missen sommige deelnemers nascholing over niet UAD-gerelateerde producten. Denk aan vitaminen, mineralen en voedingssupplementen, maar ook mond- en wondverzorging. Goed om te weten dat het CBD bezig is met de ontwikkeling van extra aanbod voor drogisterijmedewerkers over deze onderwerpen. Houd hiervoor vooral onze nieuwsbrief en het nascholingsplatform in de gaten.

Kenniskaarten

Opvallend is overigens dat veel deelnemers niet op de hoogte zijn van de kennisbank (ruim 60% van de respondenten). Klik hiervoor op de homepagina van het nacholingsplatform en  het linkermenu open. Hier vind je de kennisbank met verschillende kenniskaarten, zoals advieskaarten, productkaarten en kaarten over de werkzame stoffen.

Nieuwe magazines nascholing

In juli verschijnen er weer drie nieuwe magazines op het Nascholingsplatform ‘Zorg dat je bijblijft’. Het gaat om de magazines ‘Vrouw’, ‘Risico’s bij Zelfzorggeneesmiddelen’ en ‘Uit de praktijk’ een geheel nieuw magazine over situaties die een (assistent)drogist in de praktijk tegen kan komen. De praktijksituaties zijn onder ander opgehaald bij het deskundigenpanel van het CBD, een panel met ervaren drogisten van alle formules. Lijkt jou het ook leuk om deel te nemen aan het deskundigenpanel en mee te denken over opleiding? Stuur dan een mail naar iberkum@cbd-maarssen.nl.