Nieuwe inzichten verkoop melatonine

geplaatst op: 14 maart 2022

Onlangs informeerde CBD over de uitspraak van de melatoninehoudende producten van EHF Nutrition en PK Benelux (Lucovitaal) met een dosering van 0,3 mg en hoger zonder geneesmiddelregistratie. Inmiddels hebben we signalen ontvangen waaruit blijkt dat IGJ,  in tegenstelling tot onze eerdere berichtgeving,  stelt dat de uitspraak van de rechter geen enkele invloed heeft op hun beoordeling dat preparaten met 0,3 mg of meer melatonine een geneesmiddel zijn en dus niet als supplement op de markt gebracht mogen worden.

Dat wil zeggen dat IGJ (de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd) melatoninehoudende producten met een gehalte dan 0,3 mg en hoger dosering als geneesmiddel blijft zien en bij verkoop zonder geneesmiddelenregistratie loopt de verkoper kans op een boete.

Niet zonder risico

CBD heeft hierover juridisch advies ingewonnen, wat dit bevestigt. Voor nu is het dus niet zonder risico om producten van 0,3 mg en hoger melatonine te verkopen zonder RVG-registratie, dat geldt óók voor de producten van EHF Nutrition en PK Benelux (Lucovitaal) waarover de juridische procedure handelde.  Gezien dit risico, raadt het CBD af om deze producten te verkopen. (NB: een van de betrokken leveranciers biedt de producten wel aan op hun site, dit valt onder hun eigen verantwoordelijkheid).

Pas als tegen een nieuw besluit van de minister beroep bij de bestuursrechter wordt ingesteld en de bestuursrechter op inhoudelijke gronden oordeelt dat de door IGJ/de minister aangehouden grens van 0,3 mg voor een of meer specifieke melatoninehoudende producten in rechte geen stand kan houden, komt verkoop van de betreffende melatoninehoudende producten (dus niet: alle, aangezien ieder product op zijn eigen merites moet worden beoordeeld) zonder risico op bestuurlijke boetes in beeld.