Startschot nieuwe pictogrammen voor beter medicatiegebruik

geplaatst op: 9 december 2022

Aanbieders van medicijninformatie in Nederland gaan gebruik maken van één standaard set pictogrammen. Dat is het doel van de intentieverklaring die 17 partijen, waaronder het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven, op 8 december 2022 in Den Haag hebben ondertekend. Duidelijke pictogrammen die overal gelijk zijn, geven herkenbaarheid bij medicijngebruikers. Dat zorgt voor beter gebruik van medicijnen.

Medicijnen en zelfzorggeneesmiddelen krijgen uniforme pictogrammen zodat de medicijninformatie beter begrepen kan worden. Dat heeft minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) afgesproken met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen en partijen die betrokken zijn bij het verstrekken van geneesmiddeleninformatie, zoals farmaceuten, apothekers en drogisten. Er wordt een uniforme pictogrammenset ontwikkeld, waarmee op een compacte, herkenbare en begrijpelijke manier het gebruik van medicatie wordt uitgelegd. “Ik vind het erg belangrijk dat mensen bewust zijn van de medicijnen die ze gebruiken, en dat ze weten hoé ze die moeten gebruiken. Pictogrammen kunnen hierbij helpen, doordat ze herkenbaar, duidelijk en eenduidig zijn. Dit helpt mensen de medicijninformatie beter te begrijpen en daarmee medicijnen beter te gebruiken”, aldus minister Kuipers. Namens het CBD tekende ook bestuursvoorzitter Ed van de Weerd: “Juist voor zelfzorggeneesmiddelen dragen pictogrammen bij aan een beter gebruik. Uit onderzoek blijkt keer op keer dat mensen hun kennis over zelfzorggeneesmiddelen overschatten en de risico’s onderschatten.”

Medicijninformatie

Uit onderzoek (zie Informatiebehoeften van patiënten over geneesmiddelen en Onderzoek naar het gebruik van iconen als middel voor inclusievere gemeentelijke communicatie in Nederland en Vlaanderen) is gebleken dat veel mensen de informatie over hun medicijnen en zelfzorggeneesmiddelen, zoals de bijsluiter, niet goed lezen of niet goed begrijpen. Ongeveer 2,5 miljoen mensen zijn onvoldoende in staat de informatie op verpakking of bijsluiter tot zich te nemen. Belangrijke informatie hoeft niet altijd in tekst omschreven te worden, maar kan ook op andere manieren duidelijk worden gemaakt. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van pictogrammen.

Op dit moment worden er echter verschillende pictogrammensets gebruikt in medicijninformatie. Hierdoor moet de gebruiker van een medicijn of zelfzorggeneesmiddel de betekenis van de pictogrammen steeds opnieuw leren. Een nieuwe, uniforme pictogrammenset draagt bij aan meer begrip, beter en veiliger gebruik van medicijnen en een grotere therapietrouw. Nederland is binnen Europa het eerste land met een initiatief voor het ontwikkelen van een uniforme pictogrammenset en zal het belang hiervan ook in Europa onder de aandacht brengen.

Betrokken partijen

De intentieverklaring is ondertekend door vertegenwoordigers van 17 partijen, die betrokken zijn bij medicijninformatie in Nederland: het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), Patiëntenfederatie Nederland, Stichting KIJKsluiter, Stichting Health Base, het Nivel, Biosimilars en generieke geneesmiddelenindustrie Nederland (BOGIN), Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD), Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG), Pharmi, Neprofarm, The MedGuide Company, Vereniging Euro Specialité’s (VES), Pharos,  Bijwerkingencentrum Lareb, Vereniging van Jonge Apothekers (VJA) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).