Stemming Veegwet uitgesteld, nieuwe toevoeging gunstiger voor drogist

geplaatst op: 25 januari 2023

Op dinsdag 24 januari 2023 zou de Tweede Kamer stemmen over de Veegwet met daarin de kwestie over de IPad-drogist. Deze stemming is uitgesteld omdat Joba van den Berg van het CDA en Maarten Hijink van de SP het oorspronkelijke amendement hebben aangevuld met een nieuw voorstel. Daarmee wordt de mogelijkheid voorkomen dat een drogist verantwoordelijk zou zijn voor vele verkooppunten.

De huidige tekst van de wet en het wetsvoorstel houden volgens Van den Berg en Hijink de mogelijkheid open dat een drogist bij een veelheid aan verkooppunten tegelijkertijd verantwoordelijk is voor de verkoop van UAD-geneesmiddelen. Dit lijkt hen onwenselijk, omdat daarmee de drempel voor de verkoop van UAD-geneesmiddelen erg laag komt te liggen. Daarom regelt dit amendement dat verkoop van UAD-geneesmiddelen alleen is toegestaan door drogisten die ook daadwerkelijk in dienst zijn van het bedrijf of de organisatie waar UAD-geneesmiddelen verkocht worden. Als die organisatie meerdere filialen heeft, geldt dit voor het specifieke filiaal waar de UAD-geneesmiddelen verkocht worden.

Momenteel beperkt artikel 62 van de Geneesmiddelenwet de verkoop van UAD-geneesmiddelen door drogisten tot ‘drogisten die in een drogisterij of in een ander verkooppunt van UAD-geneesmiddelen hun beroep uitoefenen’. Het wetsvoorstel uit de Veegwet wil de volgende toevoeging doen: “of die voor dat verkooppunt hun beroep uitoefenen en vanuit het verkooppunt, daaronder begrepen een verkooppunt van waaruit UAD-geneesmiddelen worden aangeboden voor verkoop of afstand als bedoeld in artikel 67a, via een digitaal communicatiemiddel oproepbaar zijn.”

In het amendement van Van den Berg en Hijink wordt voorgesteld dat ieder verkooppunt van UAD-geneesmiddelen, ook digitaal, daadwerkelijk een drogist in dienst heeft. Het CBD is voorzichtig positief over het nieuwe voorstel omdat deze het beroep van drogist meer eer aan doet en duidelijkheid probeert te creëren. Bovendien is de kans groter dat meerdere partijen het amendement steunen nu voor zowel de digitale als fysieke verkoop van UAD-middelen het toezicht door een drogist afdoende geregeld is.

Minister Kuipers van VWS heeft de Tweede Kamerleden op 25 januari laten weten dat hij ook dit nieuwe amendement ontraadt. Kuipers acht het niet onmogelijk om als drogist toezicht te houden bij een of meerdere filialen of websites en vindt dat het nieuwe voorstel te diep ingrijpt op de bedrijfsvoering van drogisterijen.

De stemming over de Veegwet vindt nu hoogstwaarschijnlijk plaats op 1 februari.