Voorlopige toetsing CBD PCO door RvA positief

geplaatst op: 18 juli 2022

Het keurmerk Erkend Specialist in Zelfzorg heeft onlangs weer met succes de toetsing door de Raad van Accreditatie doorstaan. Dat is goed nieuws: gecertificeerde drogisterijen hebben de zekerheid dat hun winkels professioneel en onafhankelijk worden getoetst op verantwoorde zorg. Goed nieuws ook voor de consument die hiermee de garantie op verantwoorde zorg heeft. 

 Met het keurmerk Erkend Specialist in Zelfzorg geeft de drogisterijbranche invulling aan de wettelijke eis in de Geneesmiddelenwet om aan de consument verantwoorde zorg aan te bieden. Inmiddels is ruim 83 procent van de drogisterijen aangesloten bij het keurmerk.

Alleen gecertifieerde winkels mogen het keurmerk Erkend Specialist in Zelfzorg gebruiken. De certificering ziet toe of de verkoop en aflevering van en voorlichting over zelfzorggeneesmiddelen in de winkels wel volgens de afspraken gebeurt. Om de naleving van de eisen van het keurmerk te waarborgen, kent het kwaliteitssysteem van de drogisterijen een drievoudige controle: interne controle door de drogist, externe controle door auditor (eventueel inclusief mystery guest onderzoeken) en continue verbetering door beoordeling en evaluatie.

Bij het CBD beoordeelt en controleert het PCO Certificerend Orgaan of een winkel voldoet aan de kwaliteitseisen. Om zeker te zijn dat PCO onafhankelijk en transparant keurt, is dit orgaan al sinds 1997 geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA). De RvA toetst PCO aan de vastgestelde normen van ISO/IEC 17065:2021.

Onlangs heeft de RvA het PCO weer getoetst. Met goed resultaat. Jos Jongstra, directeur CBD: “Ons keurmerk Erkend Specialist in Zelfzorg is alleen geloofwaardig als de winkels op een onafhankelijke en professionele manier worden getoetst. Het is dus belangrijk is om de waarde van je keurmerk te kunnen aantonen en de RvA is in feite de laatste schakel in de keten van vertrouwen. Officieel volgt er in het najaar van 2022 nog een bijwoning van RvA bij een audit uitgevoerd door de auditor, maar we hebben het volste vertrouwen dat dat ook in orde is.”