Zelfregulering via Keuringsraad formeel erkend

geplaatst op: 2 februari 2022

Gezondheidsreclame moet voldoen aan de wet- en regelgeving. Daarom werkt Keuringsraad Koag Kag al jaren samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Onlangs zijn er nieuwe werkafspraken gemaakt waarbij de zelfregulering via de Keuringsraad formeel is erkend als veldnorm.

De Keuringsraad beoordeelt gezondheidsreclame op basis van zelfregulering om verwarring of misleiding bij de consument te voorkomen. Bedrijven en producenten nemen zo hun eigen verantwoordelijkheid en laten vooraf door de Keuringsraad beoordelen of hun uitingen voldoen aan de Claimsverordening. Als de uiting is goedgekeurd, wordt er een toelatingsnummer toegekend. De overheidsinstantie NVWA staat onder meer voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten en controleert of reclame-uitingen en producten voldoen aan de wet- en regelgeving. Als een aanbieder van gezondheidsproducten bijvoorbeeld een medische claim communiceert, dan wordt dit door de NVWA beboet onder de Geneesmiddelenwet, deze boetes zijn zeer hoog.

De Keuringsraad en de NVWA overleggen vier keer per jaar. Tijdens zo’n overleg nemen zij opvallende dossiers door en worden de lopende zaken en actualiteiten besproken. Uiteraard hebben de instanties ook tussentijds contact, bijvoorbeeld als inspecteurs van de NVWA iets signaleren waarbij de Keuringsraad betrokken is.

Werkafspraken

In de nieuwe werkafspraken werkten de NVWA en Keuringsraad de samenwerking concreet uit. Bekend is dat een toelatingsnummer van de Keuringsraad ervoor zorgt dat een bedrijf geen boetes krijgt, dit is nu in de werkafspraken vastgelegd. Als de Keuringsraad preventief een product heeft gecontroleerd, zal de NVWA dus geen maatregelen nemen. Mocht de NVWA het niet eens zijn met een uiting, dan stemmen zij dit rechtstreeks met de Keuringsraad af. Op die manier vormt de Keuringsraad een buffer tussen NVWA en bedrijven.

Zelfregulering erkend

Nieuw is dat met deze werkafspraken de zelfregulering via de Keuringsraad formeel wordt erkend. Zo valt in de werkafspraken te lezen dat de Code Aanprijzing Gezondheidsproducten een adequate en juiste invulling is van de wettelijke regelgeving en als veldnorm dient. Nieuw is ook dat de NVWA-meldingen en -constateringen kunnen verwijzen naar de Keuringsraad. Zo houdt de NVWA de handen vrij om op te treden bij ernstige gevallen of als gebruik moet worden gemaakt van wettelijke bevoegdheden.

Voordelen

Volgens Janine Galjaard, directeur van de Keuringsraad, is het grote voordeel van de samenwerking dat bedrijven die hun uitingen aan de Keuringsraad hebben voorgelegd, hierover nooit door de NVWA zullen worden benaderd. “Je weet zeker dat je goed zit. Bovendien zijn de werkafspraken een bevestiging van de werking van de zelfregulering.”