Zelfzorgcongres 2023: resultaten Proeftuin Zelfzorg

geplaatst op: 6 juni 2023

Op 6 juni 2023 vindt het Zelfzorgcongres 2023 plaats in Hart van Holland te Nijkerk. Het Zelfzorgcongres, met als dagvoorzitter presentator Art Rooijakkers, staat in het teken van het eindrapport van de Proeftuin Zelfzorg. In de Proeftuin is het afgelopen anderhalf jaar onderzocht hoe huisartsen, apothekers en drogisten beter kunnen samenwerken op het gebied van zelfzorg. Zodat ook bij kleine kwalen de juiste zorg op de juiste plek wordt gegeven.

Op basis van twee consumentenonderzoeken van IPSOS en twee Nivel-onderzoeken bij huisartsen en drogisten, gaat Art Rooijakkers met CBD-directeur Jos Jongstra en onderzoekers Liset van Dijk (NIVEL) en Patrick Hondsmerk (Ipsos)  in gesprek over de resultaten. Trendwatcher en innovatie-expert Deborah Nas duidt de resultaten en geeft tijdens het congres haar visie op de toekomst van zelfzorg. Deborah Nas is een autoriteit in technologische innovaties en professor aan de TU Delft. Door technologische ontwikkelingen in een maatschappelijke én zakelijke context te plaatsen, maakt ze inzichtelijk wat er vandaag al gaande is en wat we in de toekomst kunnen verwachten. Ruud Coolen van Brakel, directeur IVM, sluit het congres af.

Lagerhuisdebat

Over de aanbevelingen van de Proeftuin Zelfzorg vindt een discussie plaats met alle aanwezigen in de vorm van een Lagerhuisdebat. Dit debat wordt geleid door Gijs Weenink, directeur van de Debat Academie. Tijdens het Zelfzorgcongres discussiëren alle ongeveer 120 aanwezigen over een aantal stellingen uit het Proeftuin-rapport. Iedere deelnemer moet steeds opnieuw positie kiezen, op basis van argumenten en feiten. Door goed te luisteren, worden de posities opnieuw herzien. De belangrijkste punten uit het debat worden anoniem weergegeven in een eindverslag. Gijs Weenink: “De ervaring leert dat deelnemers aan het debat tot een half jaar na het event nog nadenken over de uitkomsten en confrontaties.”

Programma

Het programma ziet er als volgt uit:

13.00   Inloop met kleine lunch
13.30   Welkom door Art Rooijakkers en Jos Jongstra (CBD)
13.35   Key note spreker prof. Deborah Nas (TU Delft)
14.35   Art Rooijakkers in gesprek over de resultaten Proeftuin Zelfzorg met prof. Liset van Dijk (Nivel), Patrick Hondsmerk (Ipsos) en Jos Jongstra (CBD)
15.15   Pauze
15.45   Lagerhuisdebat o.l.v. Gijs Weenink
17.00   Afsluiting door Ruud Coolen van Brakel (IVM)
17.20 – 18.00 Netwerkborrel

Onderzoeksrapporten

De onderzoeksrapporten zijn onderstaand te downloaden: