Zorg voor de toekomst, maak gebruik van de drogist

geplaatst op: 25 maart 2021

Drogisten kunnen burgers ondersteunen om meer regie te nemen over de eigen gezondheid. Maar ook bij het bevorderen van hun vitaliteit en welbevinden en daarmee de gezondheid in de samenleving. Maak dan ook gebruik van de kennis en de infrastructuur van de drogisterijsector. Dat staat in de reactie van drogistenorganisatie CBD op de VWS Discussienota Zorg voor de Toekomst.

In de discussienota Zorg voor de Toekomst geeft het ministerie van VWS een beeld van de zorg voor de komende jaren. Het CBD heeft uitgebreid gereageerd op deze discussienota. In onze reactie geven we aan welke keuzes VWS kan maken en hoe drogisten een belangrijke rol kunnen spelen in de zorg voor de toekomst.

Het CBD pleit voor meer samenwerking tussen de verschillende zorgdomeinen en het bedrijfsleven en benadrukt daarbij de rol van de drogist als voorportaal van de eerstelijn van huisartsen en apothekers. Ook wijst het CBD op het belang van zelfzorg met ondersteuning van de drogist, bij het bevorderen van de regie over de eigen gezondheid door de burger en bij preventie. Daarin zijn vroegsignalering en het stimuleren van welbevinden en vitaliteit de sleutels tot succes. Om dat te bereiken is wel een mindshift in de zorg nodig: van nazorg naar voorzorg. Stel dus niet ziekte, maar vooral het voorkomen van ziekte voorop.

Winst op korte termijn

Deze transitie zal tijd kosten. Op korte termijn is er echter al winst te boeken door gebruik te maken van de kennis en infrastructuur van de drogisterijsector. Het CDB geeft VWS de volgende adviezen: doe vervolgonderzoek naar de samenwerking tussen drogisten, huisartsen en apothekers, onderzoek het belang van zelfzorg tijdens de coronacrisis, kijk hoe lichamelijke verzorging kan bijdragen aan een hoger welbevinden en preventie van ziekten en onderzoek de effecten van vitamines en mineralen.

Samenwerking

Burgers gaan voor gezondheidsvragen snel naar de laagdrempelige drogist. Jaarlijks geven drogisten 64 miljoen gezondheidsadviezen en ze dragen bij aan de juiste zorg op de juiste plek met jaarlijks tenminste 140.000 verwijzingen naar de huisarts. Zelfzorggeneesmiddelen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het wegnemen van kleine kwalen of verergering van een kleine kwaal voorkomen. Het CBD heeft de Proeftuin Zelfzorg opgezet waarin wordt onderzocht of en hoe samenwerking bij kleine kwalen tussen huisartsen, apothekers en drogisten een bijdrage kan leveren aan de juiste zorg op de juiste plek, opdat zorgverspilling en zorgmijding worden tegengegaan. Dit jaar worden de resultaten bekend. Het CBD stelt voor om daarna de resultaten landelijk te implementeren.

Onderzoek COVID-19 en zelfzorg

Daarnaast pleit het CBD om onderzoek te doen naar de relatie tussen COVID-19 en zelfzorg. Burgers gingen minder vaak naar de huisarts en apotheker terwijl de drogisterijen open waren. Zelfzorg, zoals het nemen van zelfzorggeneesmiddelen en voedingssupplementen, is belangrijker geworden. Het is belangrijk om de ervaringen en waarnemingen van burgers en drogisten in coronatijd te onderzoeken en de resultaten te implementeren in overheidsbeleid.

Bevorderen vitaliteit en welbevinden

De Discussienota onderstreept het belang van een gezonde leefstijl. Wij spreken liever over het bevorderen van vitaliteit en welbevinden, zowel op lichamelijk als geestelijk niveau. Dit is veel concreter dan het maken van gezonde keuzes en het gezonder maken van de leefomgeving. Wij roepen VWS op om te onderzoeken hoe lichamelijke verzorging kan bijdragen aan een hoger welbevinden en preventie van ziekten. Daarnaast is meer onderzoek nodig naar de positieve effecten die vitamines en mineralen hebben op het bevorderen van het welbevinden en de vitaliteit van mensen.

  • Bekijk hier de reactie van CBD op de Discussienota
  • Download de Discussienota Zorg voor de Toekomst