Cao en loonschalen

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) regelt afspraken tussen de werknemers en de werkgevers.

 

De cao gaat over primaire arbeidsvoorwaarden, zoals salaris, werktijden, vakantie en verlof. Daarnaast kunnen er over andere kwalitatieve onderwerpen afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld over scholing of werkdruk. Wanneer een nieuwe cao voor de drogisterijbranche is afgesloten, wordt de minister van Sociale zaken en werkgelegenheid verzocht de cao algemeen verbindend te verklaren. Zodra de cao algemeen verbindend is verklaard, geldt die voor de gehele branche. Ieder bedrijf dat onder de definitie van een drogisterij valt, is dan verplicht zich aan de cao te houden.

In april 2022 hebben de werkgevers aangesloten bij de KNDB (zelfstandige drogisten) en FNV en CNV een nieuwe cao gesloten (KNDB cao) waarin de leden van de VDF worden uitgezonderd. Deze cao is door het ministerie algemeen verbindend verklaard voor alle zelfstandigen.

Individuele arbeidsovereenkomst

Naast wat er in de cao en in de wet is geregeld, heeft elke werknemer een individuele arbeidsovereenkomst. Hierin wordt afgesproken wat er geldt voor de werknemer persoonlijk, zoals functie, salarisschaal of aantal te werken uren per week.

Meer arbeidszaken

Meest recente cao

Het meest recente branche cao-akkoord dateert van april 2018. Download het meest recente cao-boekje hieronder.

 

Loonschalen

Dit zijn de meest recente loonschalen die dateren van de huidige cao-afspraken.

Vind jouw drogist

De Erkend Specialist in Zelfzorg in jouw buurt
Landkaart Centraal Bureau Drogisterijbedrijven