Stappenplan

Langdurige ziekte

De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) houdt in dat werkgevers én werknemers meer eigen verantwoordelijkheid dragen rondom verzuim en re-integratie.

 

Het doel is dat de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk gaat. Om dit te bereiken, zijn er afspraken gemaakt. Die zijn verdeeld in duidelijke stappen die genomen moeten worden door werkgever, werknemer en de bedrijfsarts gedurende twee jaar.

Voldoe je als werkgever niet aan de wettelijke verplichtingen, dan kan het UWV een loonsanctie opleggen. Dat kan betekenen dat je een jaar langer salaris moet doorbetalen aan de zieke werknemer.

Meer arbeidszaken

Vind jouw drogist

Vind de drogisterij met de Groene Plus in jouw buurt
Landkaart Centraal Bureau Drogisterijbedrijven