Voormalig politica Joba van den Berg nieuwe voorzitter Raad van Toezicht PCO

geplaatst op: 9 februari 2024

Op donderdag 8 februari 2024 is Joba van den Berg officieel geïnstalleerd als voorzitter van de Raad van Toezicht van de afdeling PCO van het CBD. Zij was tot voor kort lid van de Tweede Kamer en woordvoerder Zorg voor het CDA en heeft in die functie de positionering van de drogist actief ondersteund. Joba van den Berg heeft een breed netwerk in de politiek en CBD/PCO is verheugd dat zij als voorzitter is toegetreden.

Joba van den Berg was van maart 2017 tot december 2023 lid van de Tweede Kamer en 5,5 jaar woordvoeder Zorg van het CDA. In die functie was zij een vurig pleitbezorger voor zelfzorg. In mei 2022 heeft zij een amendement ingediend tegen de wetswijziging van de geneesmiddelenwet die de IPad-drogist mogelijk maakt. Met het amendement wilde Joba van den Berg de wettelijke eis behouden dat voldoende (assistent)drogisten in een winkel fysiek aanwezig moeten zijn. “Het certificeringssysteem voor winkels en webshops met de Groene Plus zorgt voor verantwoorde zorg bij de verkoop van UAD-middelen. Voorlichting door een digitale tablet heeft negatieve gevolgen voor de veiligheid van de consument en effectief medicatiegebruik.” In een interview met CBD vertelde ze dat VWS te zeer uitgaat van de zelfredzaamheid van de Nederlander: “We hebben in Nederland 5 miljoen kwetsbare mensen, laaggeletterden, ouderen of mensen met een verstandelijke beperking, en zij zijn vaak niet zelfredzaam of digitaal vaardig. Het is belangrijk dat consumenten een deskundig en persoonlijk advies kunnen krijgen, zodat zij weten wat ze  slikken en ik ben er er geen voorstander van dat bijvoorbeeld zware pijnstillers via niet-deskundige kanalen worden verkocht.”

Het amendement kreeg destijds net niet voldoende steun in de Tweede Kamer, maar het wetsvoorstel als onderdeel van de Veegwet sneuvelde uiteindelijk in de Eerste Kamer.

Beschikbaar, bereikbaar, betaalbaar

Als politica streed Joba van den Berg ervoor dat zorg beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar moet zijn. Zelfzorg en de rol van de drogist worden volgens de nieuwe voorzitter van de RvT steeds belangrijker. “De drogist staat aan de basis van de zorgpiramide en het is belangrijk dat drogisterijen gecertificeerd zijn zodat de basis in verantwoorde zorg in orde is, daar zet ik graag mijn schouders onder. Het certificatiesysteem zit sterk in elkaar maar kan wat mij betreft nog veel meer herkenbaar worden in de winkel. Het kan wellicht meer worden afgestemd op de behoeften van de klant. Wil je bijvoorbeeld een open vraag blijven stellen bij de kassacheck of de klant nog meer informatie wenst of ga je gerichter adviseren zoals de drogist nu ook met de risicowaarschuwingen doet? De drogist is een laagdempelig gezondheidsadviseur en zorgt voor brede bereikbaarheid van zelfzorg en het is belangrijk dat de consument daar proactief advies krijgt en een deskundig antwoord op vragen over kleine kwalen en zelfzorggeneesmiddelen.”

Joba van den Berg neemt de voorzittershamer over van Maarten de Wit, die sinds 2017 voorzitter was van de Raad van Toezicht en daarvoor al 5 jaar actief lid was van de Raad. Maarten de Wit is oud-huisarts, was actief bij huisartsenvereniging LHV en coördinerend inspecteur bij de Inspectie van Gezondheidszorg. De Wit wilde er als voorzitter aan bijdragen dat drogisterijen binnen de totale zorgpiramide zelfverzekerd een belangrijke en omvangrijke positie innemen. Het CBD bedankt Maarten de Wit voor zijn jarenlange actieve bijdrage aan het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van verantwoorde zorg door drogisten.

Samenwerking en beroepstrots stimuleren

Als voorzitter van de Raad van Toezicht van de afdeling PCO van het CBD, monitort Joba van den Berg samen met de andere leden RvT of het certificeringssysteem voor winkels en webhops met de Groene Plus goed en ordentelijk verloopt. “Op 8 februari heb ik op een prettige manier kennisgemaakt met de overige leden van de RvT. Deze raad bestaat uit verschillende experts zoals huisartsen en apothekers en dat is heel welkom. Ik ben verheugd dat ik voorzitter mag worden en wil in die rol graag de beroepstrots van de drogist aanjagen zodat zij actiever laten zien wat zij aan kennis en kunde in huis hebben. Drogisten hebben een gedegen opleiding achter de rug en volgen elk jaar nascholing en dat mag best duidelijker onderstreept worden zoals nu met de Groene Plus-campagne gebeurt. Ook wil ik als voorzitter de samenwerking tussen huisartsen, apothekers en drogisten verder  stimuleren. Het is goed als zij dezelfde beslisboom hanteren zodat men gemakkelijker naar elkaar kan verwijzen en ook interacties in de gaten kan houden tussen medicijnen en zelfzorgmiddelen. Wat dat betreft zijn initiatieven zoals de Proeftuin Zelfzorg waardevol. Tot slot vind ik het belangrijk dat er een beweging tot demedicalisatie is ingezet. Drogisten hebben een commercieel belang bij de verkoop van zelfzorggeneesmiddelen, maar zien daarnaast ook het maatschappelijke belang tot minder en verstandig medicijngebruik en daaraan wil ik als voorzitter van de RvT mijn steentje bijdragen.”

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht, of het college van deskundigen, is in 1998 opgericht om toezicht te houden op de uitvoering van het certificeringssysteem van winkels en webshops met de Groene Plus door het PCO Certificerend Orgaan. De Raad bestaat uit vertegenwoordigers uit de drogisterijbranche, consumenten- en patiëntenorganisaties en deskundigen op het gebied van geneesmiddelenvoorlichting, zelfzorg en kwaliteitssystemen. Deze deskundigen leveren een waardevolle bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van het certificeringssysteem. De Raad is behalve toezichthouder ook stimulator en aanjager om de verantwoorde zorg steeds beter in te vullen.

Foto: Oud-voorzitter Maarten de Wit draagt de voorzittershamer over aan Joba van den Berg