Geneesmiddelenwet

Geneesmiddelen worden ingezet om ziekten te genezen, de gevolgen van een ziekte te beperken, ziekten te voorkomen of om een ziekte vast te stellen. Een geneesmiddel wordt pas tot de markt toegelaten als deze als zodanig is geregistreerd bij het College ter beoordeling van geneesmiddelen (CBG). Wie vervolgens die geneesmiddelen mag verkopen, is vastgelegd in de Geneesmiddelenwet.

Geneesmiddelen zijn er in 2 soorten: receptgeneesmiddelen en niet-receptgeneesmiddelen. Receptgeneesmiddelen zijn alleen op doktersrecept verkrijgbaar, via de apotheek. De niet-receptgeneesmiddelen, ofwel zelfzorggeneesmiddelen, worden in de Geneesmiddelenwet ingedeeld in 3 groepen:

  • UA-middelen (verkoop Uitsluitend via Apotheek)
  • AV-middelen (Algemene Verkoop, vrije verkoop).Geneesmiddelen met de AV-status zijn geneesmiddelen met een verwaarloosbaar risico waardoor deskundig toezicht bij de verkoop niet nodig is.
  • UAD-middelen (verkoop Uitsluitend via Apotheken en Drogisterijen).
  • UAD: verantwoorde zorg

Kenmerkend voor de zelfzorggeneesmiddelen in de UAD-categorie (waartoe de meeste zelfzorggeneesmiddelen behoren) is dat bij deze middelen voorlichting bij en toezicht op de verkoop door speciaal opgeleide medewerkers noodzakelijk is om de risico’s door verkeerd gebruik en misbruik te beperken. Daarom worden er strenge kwaliteitseisen aan de geneesmiddelenverkoop door drogisten gesteld. Zij moeten bij de verkoop van UAD-geneesmiddelen verantwoorde zorg leveren. Dit betekent in ieder geval het volgende:

  • toezicht drogist - de terhandstelling van zelfzorggeneesmiddelen gebeurt onder verantwoordelijkheid en onder toezicht van een drogist;
  • adviesplicht – klanten die een zelfzorggeneesmiddel aanschaffen, moeten op duidelijke wijze worden ingelicht over de aard en het doel van het geneesmiddel en de te verwachten gevolgen en risico's daarvan voor zijn gezondheid, tenzij de klant te kennen heeft gegeven geen behoefte te hebben aan advies;
  • geen voorlichting door onbevoegd personeel – alleen drogisten en assistent-drogisten mogen voortaan voorlichting geven over zelfzorggeneesmiddelen;
  • voldoende (assistent-)drogisten op de werkvloer – er moeten voldoende drogisten en assistent-drogisten aanwezig zijn die deze voorlichting kunnen geven.

UAD-geneesmiddelen en AV-geneesmiddelen opzoeken

Als u wilt controleren tot welke categorie een geneesmiddel behoort, kunt u dit opzoeken in de Geneesmiddeleninformatiebank van het CBG. Naast de afleverstatus van het geneesmiddel kunt u hier het RVG-nummer of het RVH-nummer (voor homeopathische middelen) vinden, de werkzame stof en de bijsluiter.

Handhaving

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is belast met het toezicht op de naleving van de Geneesmiddelenwet.